ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Διαβουλευση Προδημοσιευσης 1ης Προσκλησης για την υποβολη αιτησεων στηριξης προς ενταξη στην παρεμβαση Π3-75.1 «Εγκατασταση Γεωργων Νεαρης Ηλικιας»
 3. Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2023
 4.  Εγγραφή μέσω email

4. Κριτήρια επιλεξιμότητας, επιχειρηματικό σχέδιο, οικονομική στήριξη

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα.

4.1. Για τα φυσικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • 4.1.1. Έχει ενηλικιωθεί και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του/της.
 • 4.1.2. Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.
 • 4.1.3. Είναι νόμιμος κάτοχος οικονομικά αυτόνομης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (ιδιόκτητο ζωικό κεφάλαιο) και είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνος για την κανονική ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ............................

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
4.8 Εφόσον προβλεφθεί να βαθμολογείται η υλοποίηση επενδύσεων, θα πρέπει να διευκρινιστούν α. ποιες είναι οι επιλέξιμες επενδύσεις και β. πως θα αποδεικνύεται η υλοποίηση αυτών.
Και σας υπενθυμίζουμε ότι για το ίδιο θέμα υπάρχει ασάφεια και δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις από την προηγούμενη πρόσκληση.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
4.5.2. Ποια είναι η επιστημονική και νομική βάση με την οποία δεν προσμετράται η Τυπική Απόδοση φυτωρίων (πχ φυτώρια δένδρων, αρωματικών, κηπευτικών, κ.λπ.) και παραγωγικών βοσκοτόπων? Η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού η οποία ευρίσκεται υπό τον έλεγχο του ΥΠΑΑΤ δεν αποτελεί αγροτική δραστηριότητα?
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
4.1.13. Η προσδημοσίευση αποτελεί πέραν των άλλων και βοηθό για την προετοιμασία των υποψήφιων Νέων Γεωργών. Πείτε μας την ΟΡΙΣΤΙΚΗ προθεσμία λήξης υποβολής των αιτήσεων στήριξης για να ορίσουμε το τέλος της στρατιωτικής θητείας άρα και την αρχή.
Η ρύθμιση είναι παράλογη.
Υποψήφιος ο οποίος βρίσκεται σε καθεστώς αναβολής πχ λόγοι υγείας σωματικοί ή και ψυχικοί δεν μπορεί να είναι υποψήφιος?
Το όριο των 9 μηνών που αναγράφεται στο σχέδιο ισχύει και για τους αντιρρησίες συνείδησης που προσφέρουν κοινωνικό έργο?
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
4.1.6. Είναι υπερβολικό έως καταχρηστικό το επίπεδο εκπαίδευσης να αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας. Υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι η 9χρονη εκπαίδευση που ολοκληρώνεται με το Γυμνάσιο. Τα επιπλέον προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες είναι προφανές ότι μπορούν να αποτελέσουν μόνο βαθμολογικό κριτήριο.
4.1.13. Να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο σημείο καθώς αφήνει εκτός προγράμματος νέους αγρότες που ενηλικιώνονται πριν την καταληκτική ημερομηνία της αίτησης στήριξης και είναι έτοιμοι να αναλάβουν την επιχείρηση του πατέρα τους. Δεν δύναται να τους υποχρεώσουμε να εκπληρώσουν νωρίτερα τη στρατιωτική τους θητεία, καθώς επίσης δεν είναι στη δική τους δικαιοδοσία η ημερομηνία κατά την οποία θα υπηρετήσουν, ώστε να μην παρέλθει το 9μηνο..

4.1.8. Στον υπολογισμό της Τ.Α. ετών 2019-2022, υπολογίζεται η Τ.Α. από κλάδους για τους οποίους δεν προσμετράται η Τ.Α. όπως αναφέρεται στο σημείο 4.5.2.; (πχ Βοσκοτόπους, Φυτώρια, Εκτάσεις σε αγρανάπαυση κλπ). Να διευκρινιστεί.

4.5.2.γ) Εξαιρούνται και τα φυτώρια των καρποφόρων δέντρων; Να διευκρινιστεί καθώς στο Παράρτημα I υπολογίζεται η Τ.Α. από αυτόν τον κλάδο.

4.5.4.1. Αναγράφεται ότι κατά την αρχική κατάσταση η τυπική απόδοση ύψους τουλάχιστον 10.000 ευρώ πρέπει να προέρχεται από παραγωγικές φυτείες.. Έρχεται σε αντίθεση με το σημείο 4.5.6. όπου ρητά δέχεστε ότι οι μόνιμες νεαρές φυτείες κατά τον υπολογισμό της Τ.Α. εισόδου στο πρόγραμμα αλλά και κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου έχουν την μισή Τ.Α. από τις παραγωγικές φυτείες, και με αυτόν τον τρόπο εξαιρούνται οι Νέοι αγρότες με νεαρές καλλιέργειες, ή συνδυασμό νεαρών και παραγωγικών φυτειών. Πχ. 9.500 Τ.Α. από νεαρές φυτείες και 11.000 Τ.Α. από παραγωγικές. Πρόταση μας να διαγραφεί το σημείο καθώς δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των ενδιαφερομένων και τιμωρεί αυτούς οι οποίοι εισέρχονται στην γεωργία με νεόφυτες δυναμικές καλλιέργειες.

4.8. Υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ της φυτικής και την πτηνοκτηνοτροφικής κατεύθυνσης όσον αφορά το βασικό ποσό στήριξης. Πρόταση είναι να μειωθεί η απόκλιση στις 5.000 ευρώ καθώς η εγχώρια παραγωγή φυτικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης και της μελισσοκομίας) αντιμετωπίζει τεράστιες οικονομικές δυσκολίες εξίσου ίσες με την παραγωγή ζωικών προϊόντων.
ΕΘΕΑΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
4.1.4 - Αλλαγή από 18 μήνες σε 36 μήνες μιας και η προκήρυξη από την επόμενη έχει απόσταση συχνά πάνω από δύο χρόνια όποτε πρέπει να έχουν την ευκαιρία όλοι οι νέοι μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την έναρξη της γεωργικής δραστηριότητας να ενταχθούν στο μέτρο.

4.1.5 - Το συγκεκριμένο σημείο έρχεται σε αντιδιαστολή με την επιλεξιμότητα νέων γεωργών ορισμένων κλάδων, όπως π.χ. μελισσοκομία γι' αυτό πρέπει να έχει υποβάλει αίτηση ΕΑΕ 2024 ακόμα και εκπρόθεσμη.

4.1.6 - Να αποτελεί βαθμολογικό κριτήριο και όχι κριτήριο επιλεξιμότητας. Είναι σημαντικό οι νέοι αγρότες των απομακρυσμένων νησιών και ορεινών περιοχών να παραμείνουν σε αυτές τις περιοχές που απειλούνται από απερήμωση και να μην αποκλείονται, επειδή οι υποδομές εκπαίδευσης σε αυτές τις περιοχές είναι περιορισμένες ή δεν λειτουργούν, δημιουργώντας ανισότητα για τους εν λόγω νέους και νέες.

4.1.8 - Ο μέσος όρος τυπικής απόδοσης προκύπτει συνολικά από από το μέσο όρο των υποβληθείσων δηλώσεων ή από την κάθε δήλωση ξεχωριστά ανά έτος.

4.1.9 - Θα πρέπει να διευκρινιστεί, καθώς έρχεται σε αντίθεση με το θεσμικό πλαίσιο του ΜΑΑΕ, το οποίο υποχρεώνει τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής εργασίας, ώστε να βεβαιώσει την ιδιότητα του νεοεισερχόμενου (η οποία είναι απαραίτητη για την αίτηση στήριξης του προγράμματος των Νέων Γεωργών).

4.1.11.3 - Δεν έχει σημασία αν ο σύζυγος υπέβαλε μια δήλωση ΟΣΔΕ αρκεί να μην είναι το έτος αναφοράς επαγγελματίας αγρότης. Μπορεί π.χ. να είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή υπάλληλος που υπέβαλε την προηγούμενη χρόνια δήλωση με ΤΑ>12.000€. Αυτό, δεν αλλάζει το γεγονός ότι η σύζυγος θα ενταχθεί στο πρόγραμμα και θα υπάρχει μόνο ένας επαγγελματίας αγρότης στην οικογένεια.

4.1.12 - Τι ορίζουμε ως φοιτητική άδεια; - Να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις

4.1.13 - Να διαγραφούν τα περί στρατιωτικών υποχρεώσεων

4.5.2. - Διευκρινίσεις αναφορικά με τις i) επιλέξιμες εκτάσεις, διότι εκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί μέχρι σήμερα στο ΟΣΔΕ χαρακτηρίζονται ως μη επιλέξιμες. Ο παραγωγός υποβάλλει ένσταση επιλεξιμότητας και αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ την αποδεχτεί τότε η έκταση καθίσταται επιλέξιμη αυτό όμως θα φανεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Επιπλέον, η επιλεξιμότητα μιας έκτασης στο ΟΣΔΕ αφορά τη λήψη επιδότησης και όχι τη δυνατότητα καλλιέργειας και λήψης παραγωγής. Επιπλέον, αποκλείονται από τον υπολογισμό της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης βοσκότοποι, φυτώρια που αποτελούν παραγωγικά μέσα για την εκμετάλλευση του υποψηφίου.

4.5.3. - Στον υπολογισμό της τυπικής απόδοσης δεν προσμετράται η τυπική απόδοση των επίσπορων καλλιεργειών (ως χειμερινών καλλιεργειών), γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στον υπολογισμό των καθαρών ετήσιων εσόδων μιας εκμετάλλευσης. Το εισόδημα των επίσπορων καλλιεργειών, εκφρασμένο σε τυπική απόδοση θα πρέπει να προσμετράται, αφού σε πολλές εκμεταλλεύσεις, για παράδειγμα κηπευτικών (υπαίθριων ή/και θερμοκηπίου) είναι εφικτό να εγκατασταθούν περισσότερες από μία καλλιέργειες ανοιξιάτικη και φθινοπωρινή. Σε αυτόν τον τρόπο καλλιέργειας συμβάλλει και το γεγονός πως ο αγροτικός κλήρος είναι κατακερματισμένος, οι εκμεταλλεύσεις είναι μικρές και ως εκ τούτου καλλιεργούνται πιο εντατικά και αποφέρουν εισόδημα στον παραγωγό, που όμως στο πρόγραμμα δεν συνυπολογίζεται.

4.5.4 & 4.5.5 - Να διευκρινιστεί τι σημαίνει “παραγωγικές φυτείες”; Αν σημαίνει φυτεία σε παραγωγική ηλικία τότε θα πρέπει να διαγραφεί αυτό το σημείο διότι και οι φυτείες σε νεαρή ηλικία συμμετέχουν στα έξοδα και στο επιχειρηματικό πλάνο της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Δεν αναφέρεται η κτηνοτροφία. Πως μπορεί ένας κτηνοτρόφος λοιπόν, που κατέχει μόνο ζωικό κεφάλαιο, να κριθεί επιλέξιμος; Δεδομένου πως η κτηνοτροφία στην Ελλάδα είναι αναπτυσσόμενη και με κατεύθυνση προς την εντατική / εν σταβλισμένη εκμετάλλευση, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο άρθρο.

4.5.6 - Να προσμετράται ολόκληρη η τυπική απόδοση της καλλιέργειας

4.8 - Αύξηση του ποσού στήριξης, για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των εκμεταλλεύσεων τους, δίνοντας τους πραγματικό κίνητρο να επενδύσουν και να βιοποριστούν στον πρωτογενή τομέα της γεωργίας.

Υπάρχουν αρκετά θέματα προς συμπλήρωση ως προς τα βαθμολογικά κριτήρια, για παράδειγμα ιδιοκτησία αγροτεμαχίων, κοινωνικά κριτήρια, όπως εισοδήματος και ανεργίας, κ.α., που λείπουν από την προδημοσίευση και να συμπεριληφθούν.
ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
* Κριτήριο επιλεξιμότητας 4.1.5: Να είναι επιλέξιμες “ΟΛΕΣ” οι ΕΑΕ 2024

* Κριτήριο επιλεξιμότητας 4.1.6: Να αλλάξει στα “υποχρεωτικά έτη εκπαίδευσης”
* Κριτήριο επιλεξιμότητας 4.1.6: Τι θα ισχύει με τους αλλοδαπούς (πχ Αλβανοί);

* Κριτήριο επιλεξιμότητας 4.1.8: Ο μέσος όρος τυπικής απόδοσης αναφέρεται στην κάθε δήλωση ξεχωριστά ή στο μέσο όρο των υποβληθεισών δηλώσεων στα έτη 2019-2022

* Κριτήριο επιλεξιμότητας 4.1.9: Αυτό το σημείο έρχεται σε αντίθεση με το θεσμικό πλαίσιο του Μητρώου Αγροτών (ΜΑΑΕ), το οποίο υποχρεώνει την διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής εργασίας ώστε να βεβαιώσει την ιδιότητα του Νεοεισερχόμενου (η οποία είναι απαραίτητη για την αίτηση στήριξης του προγράμματος των Νέων Γεωργών).

* Κριτήριο επιλεξιμότητας 4.1.11.3: Δεν έχει καμία πραγματική σημασία αν ο σύζυγος υπέβαλε μια δήλωση ΟΣΔΕ τα προηγούμενα 2 έτη, αρκεί να μην είναι το έτος αναφοράς επαγγελματίας αγρότης. Μπορεί πχ να είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή υπάλληλος που υπέβαλε την προηγούμενη χρόνια δήλωση με ΤΑ>12.000€. Αυτό, δεν αλλάζει το γεγονός ότι η σύζυγος θα ενταχθεί στο πρόγραμμα και θα υπάρχει μόνο ένας επαγγελματίας αγρότης στην οικογένεια.

* Κριτήριο επιλεξιμότητας 4.1.12: Ποιων ειδών φοίτηση, προσδίδει την φοιτητική ιδιότητα του σημείου αυτού;

* Κριτήριο επιλεξιμότητας 4.1.13: Αυτό σημαίνει ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στήριξης θα πρέπει να είναι γνωστή τουλάχιστον 6 μήνες νωρίτερα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι άρρενες να διακόψουν την αναβολή τους και να τους καλέσουν με την επόμενη σειρά στράτευσης, κάτι το οποίο σημαίνει τουλάχιστον 3 μήνες για την διακοπή και την έναρξη, συν 3 μήνες μέχρι την προθεσμία υποβολών αίτησης στήριξης ώστε να ολοκληρώσουν την 12μηνη υποχρέωση μέσα σε 9 μήνες από την λήξη των αιτήσεων στήριξης. Καλύτερα να διαγραφεί αυτό το σημείο για να υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως στις προηγούμενες Προσκλησεις.

* Κριτήριο επιλεξιμότητας 4.5.2: Διευκρινίστε τι σημαίνει το ι) Μη επιλέξιμες εκτάσεις διότι εκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί μέχρι σήμερα στο ΟΣΔΕ χαρακτηρίζονται ως μη επιλέξιμες. Ο παραγωγός υποβάλει ένσταση επιλεξιμότητας και αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ την αποδεχτεί τότε η έκταση καθίσταται επιλέξιμη αυτό όμως θα φανεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Επιπλέον η επιλεξιμότητα μιας έκτασης στο ΟΣΔΕ αφορά την λήψη επιδότησης και όχι τη δυνατότητα καλλιέργειας και λήψη παραγωγής."

* Κριτήριο επιλεξιμότητας 4.5.4 & 4.5.5: Να διευκρινιστεί τι σημαίνει “παραγωγικές φυτείες”; Αν σημαίνει φυτεία σε παραγωγική ηλικία τότε θα πρέπει να διαγραφεί αυτό το σημείο διότι και οι φυτείες σε νεαρή ηλικία συμμετέχουν στα έξοδα και στο επιχειρηματικό πλάνο της γεωργικής εκμετάλλευσης.

* Σημείο 4.5.6: Στην ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου να δύναται στις νεαρές φυτείες να προσμετράται ολόκληρη η τυπική απόδοση της καλλιέργειας (όπως στις προηγούμενες Προσκλήσεις).

* Σημείο 4.8: Να αυξηθεί το ποσό ενίσχυσης σε 40.000 € διότι με έναν πρόχειρο υπολογισμό, βλέπουμε ότι τα βασικά ανελαστικά έξοδα που εκρέουν από το πρόγραμμα στην διάρκεια υλοποίησής του είναι περισσότερα των 20.000 € (μόνο Λογιστής & ΕΦΚΑ). Οπότε είναι θεμιτό να απομείνουν άλλα τόσα για επενδύσεις στην εκμετάλλευση.
ΠΑΥΛΟΣ ΣΚΑΡΚΑΛΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στα πλαίσια της διαβούλευσης της παρέμβασης Π3-75.1 στο άρθρο 4 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ αναγράφεται στην παράγραφο 4.1.4. ότι θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει εγκατασταθεί για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση ήτοι να εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
Θέτει ουσιαστικά εκτός δυνατότητας συμμετοχής τους νέους αγρότες που ξεκίνησαν την αγροτική δραστηριότητα το έτος 2021, συμμετείχαν στην πρόσκληση του 2021 και απορρίφθηκαν λόγω της γνωστής υπόθεσης με τα κηπευτικά χαμηλής κάλυψης. Διαβάζοντας προσεκτικά την υπό συζήτηση προδημοσίευση του μέτρου στο παράρτημα Ι στη σελ. 17, στους συντελεστές τυπικής απόδοσης αναγράφεται στο σημείο B_1_7_2 «Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες, καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα». Διευκρινίζεται δηλαδή πλέον ότι η τυπική απόδοση των 53017 €/ΗΑ αφορά τις υπό κάλυψη καλλιέργειες σε υψηλά στέγαστρα σε αντίθεση με την προδημοσίευση του 2021 όπου όχι μόνο δεν υπήρχε αυτή η διατύπωση αλλά δεν υπήρχε καν ο πίνακας συντελεστών τυπικής απόδοσης.
Θέτω λοιπόν ξανά το θέμα των αγροτών χαμηλής κάλυψης της πρόσκλησης του 2021, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων συνεχίζει και ασκεί την αγροτική δραστηριότητα, και καλώ την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να τροποποιήσει το παραπάνω σημείο της παραγράφου 4.1.4 και να τους δώσει την ευκαιρία της συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα, να άρει δηλαδή την αδικία έστω και την τελευταία στιγμή.
ΣΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
1. Στο 4.1.3. εισάγεται η έννοια "νόμιμος κάτοχος οικονομικά αυτόνομης γεωργικής - κτηνοτροφικής εκμετάλευσης και είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνος για τη κανονική λειτουργία της" και στο 4.1.7 εισάγεται η έννοια "γεωργική επαγγελματική ιδιότητα", που μόνο σύγχυσή και παρερμηνείες μπορεί να επιφέρει. Η έννοια ότι έχει επιτήδευμα είτε ως αγρότης ειδικού - είτε ως αγρότης κανονικού καθεστώτος (ως η φορολογική νομοθεσία ορίζει) αποτελεί σαφή και καθαρή διατύπωση. Ακόμα και αν κάποιος προ ετοιμαζόμενος για την ένταξη στο μέτρο δεν γίνει τελικά επιτυχών, μπορεί να διακόψει χωρίς κάποιο ιδιαίτερο κόστος ή επιβάρυνση.
2. Στο 4.1.6. αντιλαμβάνομαι ότι θέλουμε να προωθήσουμε στο Γεωργικό Επάγγελμα νέους που έχουν στοιχειώδη μορφωτικό επίπεδο. Ανεξάρτητα όμως της υποχωρητικότητας της εκπαίδευσης που αναφέρεται μέχρι και το Γυμνάσιο, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το αντικειμενικό γεγονός ότι στην Ελληνική Ύπαιθρο υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών κυρίως κτηνοτροφικών οικογενειών και ιδιαίτερα μετακινούμενων που δεν συνεχίζουν Γυμνάσιο ( η διάρθρωση των σχολικών μονάδων πια αποτελεί μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις) και απασχολούνται στην οικογενειακή εκμετάλλευση. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση αυτή της προδημοσίευσης τα παιδιά αυτά τα αποκλείουμε από την ένταξη στο μέτρο. Δεδομένου επίσης ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ Μέτρο Πρόωρης Σύνταξης και κυρίως ότι η ανανέωση του γεωργικού πληθυσμού περνά μέσα από τη συνέχιση του επαγγέλματος οικογενειακά ως καλύτερη προϋπόθεση καλύτερης επαγγελματικής συνέχειας, πρέπει όχι μόνο να επεκταθεί η δυνατότητα επιλεξιμότητας και σε αποφοίτους Δημοτικής Εκπαίδευσης αλλά να συμπεριλάβει και αυτούς που οι γονείς τους είναι Επαγγελματίες Αγρότες ( η ύπαρξη αγροτικής κουλτούρας ταυτόχρονα με το ότι σίγουρα σε μια αγροτική οικογένεια τα μέλη της έχουν τις ισχυρότερες αγροτικές παραστάσεις και εμπειρία από την συμμετοχή τους στην αγροτική δραστηριότητα αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του μέτρου των Νέων Γεωργών)
3. Στο 4.1.8. να συμπεριληφθεί για λόγους ισοτιμίας και για μελισσοκόμους να μην έχουν υπερβεί τα 8000 €
4. Στο 4.1.1 για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε πιθανές αστοχίες - αδικίες (άλλωστε το έχουμε συναντήσει ως πρόβλημα σε προηγούμενες προκηρύξεις και όχι με ευθύνη των υποψήφιων δικαιούχων αλλά για καθυστερήσεις του προγράμματος)αφού προσδιορισθεί τι εννοούμε ενηλικίωση (ακριβώς πότε αποκτάτε κατά νόμο η ημερομηνία ενηλίκου), και για τις δύο περιπτώσεις (ενηλικίωση και υπέρβαση 41ου έτους ηλικίας, να μην υπολογίζουμε απόλυτα ημερολογιακά (μέρα-μήνας-έτος) από την ημερομηνία γέννησης αλλά χρονολογικά (έτος)
5. Στο 4.1.12 πρέπει για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας να προσδιορίσουμε τι σημαίνει έτη φοίτησης: πραγματικά ή πόσα χρόνια έχουν περάσει από την εισαγωγή του αν καλύπτουν τα θεωρητικά έτη φοίτησης; Και επειδή αυτό είναι ένα κριτήριο ασαφές και προφανώς δεν υπάρχει διαφορά ως προς το προσδοκώμενο αποτέλεσμα του μέτρου αν κάποιος έχει ολοκληρώσει σπουδές ή σπουδάζει θα μπορούσε να αναληφθεί και να αντιμετωπισθεί από τη πλευρά ότι ανιχνεύουμε τη περίπτωση κάποιον επιστήμονα να του δώσουμε κίνητρο να δοκιμάσει το ενδιαφέρον ενασχόλησης του με το αγροτικό επάγγελμα. Για δε τους σπουδαστές Γεωτεχνικών Επιστημών - αν υπάρξει επιμονή στη διατήρηση του συγκεκριμένου κριτηρίου επιλεξιμότητας - θα πρέπει στοιχειωδώς να εξαιρεθούν.
6. Στο 4.1.13 θα πρέπει να απαλειφθεί (ανισοτιμία ανδρών - γυναικών, διαφορετικά έτη θητείας σε διαφορετικές περιπτώσεις, νόμιμες αναβολές εκτός μακροχρόνιων υποχρεώσεων κλπ)
7. Στο 4.5.2 ενώ στο Παράρτημα Ι υπάρχει σαν τυπική απόδοση τα φυτώρια (συγκεκριμένης παραγωγικής κατεύθυνσης) τα φυτώρια δεν προσμετρώνται συλλήβδην στη Τυπική Απόδοση
8. Στ0 4.5.3 ενώ για καλλιέργειες μικρού βιολογικού κύκλου ( κυρίως λαχανικά) εγκαθίστανται παραγωγικά διαδοχικές φορές το χρόνο και αποτελεί στοιχειώδη καλλιεργητική τεχνική για βιοπορισμό και στοιχειώδη κερδοφορία κυρίως παραγωγών των λαϊκών αγορών, συμπεριλαμβάνονται δηλούμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ, δεν τα αποδέχεται απαραδέκτως το μέτρο.
9. Στο 4.5.6 πρέπει να διευκρινιστεί πως πάμε. Με βάσει το ΟΣΔΕ γενικά ανω-κάτω των 4 ετών από τηφύτευση; Με βάσει τους γεωτεχνικούς πίνακες πότε ένα δένδρο εισάγεται σε παραγωγική ηλικία; Συμπεριλαμβάνεται η ηλικία του νεοφυτεμένου δέντρου τη στιγμή της φύτευσης στα προανεφερθέντα -όπως και αν επιλεγούν- αριθμητικά δεδομένα;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΤΖΑΚΙΑΝΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Θα πρότεινα τα εξής: 1) Να τροποποιηθεί ο όρος των 18 μηνών στην εγκατάσταση της εκμετάλλευσης καθώς έτσι μένουν εκτός προγράμματος όσοι προετοιμάστηκαν για υποβολή αίτησης στην προηγούμενη πρόσκληση Νεών Γεωργών (2021) και είτε υπέβαλαν και δεν εγκρίθηκαν για λόγους όπως το ζήτημα της θερμοκηπιακής καλλιέργειας χαμηλής κάλυψης είτε δεν υπέβαλαν για άλλους λόγους. Θα μπορούσε το διάστημα να γίνει 36 μήνες. 2) Επειδή η περίοδος που διαρκεί ο χαρακτηρισμός του νεοεισερχόμενου αγρότη από το ΜΑΑΕ δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες, θα μπορούσε να ληφθεί μέριμνα ώστε όπως προβλέπεται η τετραετία για τον υπολογισμό του ΜΟ τυπικής απόδοσης για να είναι κάποιος υποψήφιος, να υπάρξει αντίστοιχη περίοδος στην οποία ο υποψήφιος να είχε χαρακτηριστεί νεοεισερχόμενος, δηλαδή π.χ. "να έχει χαρακτηριστεί ως νεοεισερχόμενος εντός των ετών 2021, 2022, 2023". 3) Ο υπολογισμός του Μ.Ο. της τυπικής απόδοσης (παράγραφος 4.1.8) να γίνεται για το σύνολο των ετών 2019, 2020, 2021, 2022 και όχι για τα διαθέσιμα (δηλαδή κάποιος που είχε υποβάλει για πρώτη φορά αίτηση ΟΣΔΕ το 2022 με Τ.Απ. 15.000€ να μην αποκλείεται αν για τον υπολογισμό του Μ.Ο. ληφθεί υπόψη μόνο το ένα έτος). 4) Να τροποποιηθεί η παράγραφος 4.1.5 μιας και υπάρχουν ΕΑΕ οι οποίες δεν συνοδεύονται από αίτηση βασικής ενίσχυσης, όπως αυτές των μελισσοκόμων.
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ 18 ΜΗΝΟΥ ΣΕ 36 ΜΗΝΟ, ΕΚΑΝΑ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2022 ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΝΩ ΕΚΤΟΣ, ΕΝΩ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
4.1.4. Σχετικά με τον χαρακτηρισμό του νεοεισερχομένου στον αγροτικό τομέα κατά το τελευταίο δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης, θα προτείναμε το 24μηνο, όπως ορίζει και το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην νέα Πρόσκληση νέοι γεωργοί που υπέβαλλαν αίτηση ΟΣΔΕ το 2022, ενώ παράλληλα εξυπηρετείται καλύτερα ο στόχος της δημογραφικής ανανέωσης των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα και η βελτίωση της αναλογίας των γεωργών με ηλικία μικρότερη των 35 ετών σε σχέση με τους γεωργούς ηλικίας άνω των 55 ετών.

4.1.5 Να διευκρινιστεί το κριτήριο επιλεξιμότητας «Υποβάλλει παραδεκτή ΕΑΕ 2024 με την οποία αιτείται βασική ενίσχυση, συνδεδεμένη η μη». Το παραπάνω κριτήριο επιλεξιμότητας αφήνει να εννοηθεί ότι όποιος δεν λάβει βασική ενίσχυση ή κάποια άλλη ενίσχυση, επειδή πχ. δεν έχει δικαιώματα ή είναι μελισσοκόμος, δεν δύναται να είναι επιλέξιμος για την Νέα Πρόσκληση. Αυτό λειτουργεί αντίθετα με την έννοια της πρώτης εγκατάστασης, ενώ δεν υπήρχε ποτέ σύνδεση της ενίσχυσης από την παρέμβαση με την λήψη βασικής ενίσχυσης. Εν τέλει, αποκλείονται μία ομάδα νέων γεωργών που δεν λαμβάνουν βασική ενίσχυση εφόσον δεν έχουν δικαιώματα καθώς και οι μελισσοκόμοι οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα λήψης βασικής ενίσχυσης.

4.1.6. Ο εργάτης γης αμείβεται με εργόσημο, το οποίο αναγράφει μόνο το ποσό της αμοιβής της εργασίας που παρείχε, στον εργοδότη. Η αμοιβή προσδιορίζεται/καθορίζεται μεταξύ των δύο συμβαλλομένων (εργοδότης – εργάτης γης) είτε με το ημερομίσθιο είτε με το κιλό. Συνάμα, για την ίδια εργασία η αμοιβή του εργάτη γης διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή, από εργασία σε εργασία, από καλλιέργεια σε καλλιέργεια, κ.α.
Ο χρόνος / ώρες εργασίας δεν αναγράφονται ούτε στο εργόσημο ούτε σε σχετικό έγγραφο του ΕΦΚΑ. Η Βεβαίωση ασφάλισης του ΕΦΚΑ αναγράφει μόνο ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στον ΕΦΚΑ στον κλάδο εργατών γης, από …. (τότε) μέχρι ….. (τότε).
Πως θα προσδιορίζεται ο χρόνος απασχόλησης ενός εργάτη γης είτε πλήρους απασχόλησης είτε μερικής, προκειμένου να στοιχειοθετείτε η επαγγελματική εμπειρία;
Προτείνουμε, σε αυτή την περίπτωση να γίνεται αποδεκτή, η όποια σχετική βεβαίωση του ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι και τα εργόσημα της τελευταίας δεκαετίας θα είναι δύσκολο να βρεθούν από τους υποψήφιους.

4.1.13. Θα προτείναμε να τροποποιηθεί το κριτήριο επιλέξιμοτητας σχετικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων εντός 9 μηνών μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης στήριξης να αφαιρεθεί. Δεν αποτελεί λόγο μη ορθής ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου η μη εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Επίσης, δεν υπήρξε τέτοιος περιορισμός σε προηγούμενες προσκλήσεις του ΠΑΑ 2014-2022, ενώ δεν έχει παρατηρηθεί έως τώρα η ιδιότητα ενός αγρότη ως φαντάρου να επηρεάζει αρνητικά την ομαλή λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης.

4.4. Θα προτείναμε μείωση του ελάχιστου απαιτητού αριθμού κυψελών στην ΕΑΕ 2024 καθώς και η μείωση της ελάχιστης τυπικής απόδοσης εισόδου, για περιοχές όπου έχουν πληγεί από φωτιές και πλημμύρες το τελευταίο χρονικό διάστημα (Έβρος, Θεσσαλία,..), σαν πρόταση στήριξης και ενίσχυσης στις πληγέντες περιοχές.

4.5.4. Ο περιορισμός της τυπικής απόδοσης των 10.000 € ή 8.300 ή 6.700 (αναλόγως με την περιφέρεια) που πρέπει να προέρχεται από παραγωγικές ή ετήσιες καλλιέργειες, είναι αποτρεπτικός περιορισμός για τους νέους γεωργούς όπου θέλουν να ξεκινήσουν την γεωργική τους δραστηριότητα με την εγκατάσταση νέας μόνιμης φυτείας, η οποία θεωρείται μη παραγωγική σύμφωνα με την παρούσα προδημοσίευση. Με τον παραπάνω περιορισμό, αποκλείονται νέοι γεωργοί που θέλουν να εισέλθουν στο αγροτικό επάγγελμα με νέες δενδρώδεις καλλιέργειες, ο οποίος (περιορισμός) τελικά, έρχεται σε αντίθεση με την έννοια και τους στόχους της Παρέμβασης Π3-75.1 Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας.
Στην περίπτωση όπου ισχύσει ο παραπάνω περιορισμός, από ότι καταλαβαίνουμε αφορά εκμεταλλεύσεις με φυτική αποκλειστικά παραγωγική κατεύθυνση. Για τις μικτές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή για εκμεταλλεύσεις όπου αποτελούνται από φυτικό και ζωικό κεφάλαιο θα ισχύσει κάποιος αντίστοιχος περιορισμός για το φυτικό τους κεφάλαιο?
ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
4.5.2. Γίνεται αναφορά σε κάποιους κλάδους , οι οποίοι δεν συνυπολογίζονται στην τυπική απόδοση , προκειμένου κάποιος να αποκτήσει την απαιτούμενη τυπική απόδοση και να συμμετέχει στο μέτρο. Οι ίδιοι κλάδοι συνυπολογίζονται ή όχι στον περιορισμό που τίθεται για την τυπική απόδοση των ετών 2019-2022 , στην περίπτωση που κάποιος είχε ΟΣΔΕ τα έτη αυτά?
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
4.1.13: να διαγραφούν τα περί στρατιωτικών υποχρεώσεων και να αναφέρεται ό,τι στις προηγούμενες Προσκλήσεις (ανισότητα μεταξύ των 2 φύλων) ή έστω, να μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέχρι την παρέλευση των 4 ετών (τι νόημα έχει να περιορίζεται στους 9 μήνες;)
4.8: να αυξηθεί το ποσό της Φυτικής Παραγωγής στα 35.000€ (και ας υπάρχουν λιγότεροι δικαιούχοι). Η διαφορά των 10.000€ μεταξύ Φυτικής και πτηνοκτηνοτροφικής είναι πολύ μεγάλη.
6.13: να μειωθεί το ποσοστό τουλάχιστον στο μισό (25% και 30%, αντίστοιχα). Θα απεντάσσονται δικαιούχοι! (που για διάφορους λόγους δεν είναι δυνατό να πιάσουν τον ετήσιο τζίρο: πλείστα παραδείγματα πολύ μειωμένων συγκομιδών λόγω ανομβρίας ή δυσμενων καιρικών συνθηκών). Θα το δείτε σε 1 χρόνο περίπου, όταν θα εξετάζεται για 1η φορά ο τζίρος του 1ου έτους για την τελευταία Πρόσκληση
6.14: να διαγραφεί το ''Σε κάθε περίπτωση, η βαθμολογία με την οποία εντάχθηκαν στο μέτρο δεν πρέπει να μειωθεί περισσότερο από 10%''. Δε βλέπω το λόγο να μην μπορεί να αφαιρέσει δράσεις που δεσμεύτηκε να έχει στη μελλοντική κατάσταση (πχ βιολογική γεωργία), όταν θα διατηρεί τη βαθμολογία του σε επίπεδο ανώτερο της βαθμολογικής βάσης ή ανώτερο της βαθμολογίας του υποψηφίου που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία αλλά δεν καλύφθηκε από το όριο πιστώσεων
4.1.4. Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση ήτοι εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης

Η προκήρυξη του 2021 άφησε εκτός αρκετούς πραγματικούς αγρότες (βλέπε κηπευτικά χαμηλής κάλυψης) , οι οποίοι θα ήταν άδικο να μην μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα. Άλλωστε τότε , μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι μαζί με τους <<αλεξιπτωτιστές>> έμεινα εκτός πολλοί πραγματικοί αγρότες . Η αλλαγή απο 18 μήνες σε 36 μήνες θα δώσει το δικαίωμα στους πραγματικούς αγρότες να συμμετάσχουν. Για να φανεί εάν κάποιος είναι πραγματικός αγρότης ( και όχι αλεξιπτωτιστής) μπορεί να ζητηθεί εάν συνέχισαν να καλλιεργούν (ΟΣΔΕ 2022 ,2023)παρότι τότε δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.
4.1.1: υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια πολλοί υποψήφιοι που κλείνουν τα 41 πριν προλάβουν να κάνουν αίτηση. Γενικότερα η "ημερομηνία της αίτησης" είναι μεταβλητή. Πιο σωστό δε θα ήταν από " την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης";
4.1.4: για να εγγραφεί κάποιος στο μητρώο αγροτών θα πρέπει να κάνει έναρξη στην εφορία και να χρεωθεί ΟΓΑ από εκείνη την ημερομηνία. Στην προκήρυξη του 2021 οι πρώτοι δικαιούχοι εγκρίθηκαν 8 μήνες μετά την αίτησή τους και οι επιλαχόντες εγκρίθηκαν 20 μήνες μετά την αίτησή τους. Όσοι κρίθηκαν μη δικαιούχοι το έμαθαν 10 μήνες μετά την αίτησή τους. Με αυτό το κριτήριο δημιουργείτε μια δαπάνη εις βάρος των αιτούντων κάποιων εκατομμυρίων ευρώ.
4.1.5: " αιτείται βασική ενίσχυση, συνδεδεμένη ή μη". ποιος ο λόγος που το βάλατε αυτό; αν αιτηθεί βασική ενίσχυση την πρώτη φορά που θα κάνει ΟΣΔΕ δεν θα μπορεί να αιτηθεί ξανά ποτέ ή αν αιτηθεί δεν θα δικαιωθεί επιπλέον βασική ενίσχυση. Ουσιαστικά τους "καταδικάζετε" να μείνουν με λίγα δικαιώματα ή να έχουν αρχική κατάσταση πολύ μεγάλη με ότι αυτό συνεπάγεται.
4.1.6: πόσο νόμιμο είναι αυτό που ζητάτε για τους απόφοιτους γυμνασίου;
4.1.13: πόσο νόμιμο είναι αυτό που ζητάτε;
4.5.2: μας δίνετε ένα πίνακα Τ.Α. ο οποίος έχει μέσα κάποιες από τις καλλιέργειες/ εκτροφές που αναφέρετε γιατί τα εξαιρείτε; επιπλέον θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξαιρέσετε και το σπανάκι. 25.000 στρέμματα καλλιεργούνται ήδη ετησίως ( οι τομάτες είναι 2.500)
4.5.3.: οι παραγωγοί κηπευτικών αξιοποιούν τα κτήματά τους τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Επιπλέον όπως φάνηκε και από την προκήρυξη του 2021 τα καλλιεργούμενα στρέμματα με σπανάκι απλά διπλασιάστηκαν, δεν το αποφύγαμε ούτε εμείς, ούτε εσείς
Eλενη ζυγουρη Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
4.1.8. Σχετικά με την Τυπική Απόδοση και το έτος πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης. Αναφέρει να μην ξεπερνά τις 12.000 ευρώ.
Κτηνοτρόφος που έκανε ΟΣΔΕ ΤΟ 2022 με 20 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής μένει εκτός?
Είναι αδικία για τους κτηνοτρόφους
4.2.11. Εάν έχει τη φοιτητική ιδιότητα να έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
ΣΧΟΛΙΟ:
Είναι αποδεκτό από τη φορολογική Διοίκηση ότι το επάγγελμα του αγρότη-γεωργού είναι συμβατό με οποιαδήποτε φοιτητική δραστηριότητα. Σε όλα τα προηγούμενα προγράμματα υπήρχε (παραλόγως) το ιδιότυπο αυτό ασυμβίβαστο. Ενώ σε οποιοδήποτε επάγγελμα δεν ¨τιμωρείται¨ η δια βίου μάθηση (που στην εποχή της ταχύτητας και της τεχνολογίας είναι και το μείζων ζητούμενο), εν τούτοις η στροφή των νέων προς την αγροτική ζωή και την εργασία στη σκληρή ύπαιθρο, συνεπάγεται και τον αποκλεισμό τους , από το συνταγματικό τους δικαίωμα στη μόρφωση και την πνευματικής τους καλλιέργεια-εξέλιξη. Ίσως το υπουργείο να επιδιώκει ή να προτιμά αγρότες αντίστοιχους με τους πατεράδες ή παππούδες μας, και σαν να μη ξέρουνε οι σύμβουλοι των υπουργών ότι για οποιαδήποτε καλλιέργεια, ακόμα και των παραδοσιακών δημητριακών, απαιτούνται πλέον και νέες δεξιότητες , νέες αντιλήψεις και διαχείριση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας.

Η καθεστωτικά επικρατούσα αντίληψη ότι όποιος σπουδάζει σε μια σχολή δεν πρόκειται να γυρίσει στο επάγγελμα του αγρότη, μόνο σωστή δεν είναι , καθώς τα τελευταία χρόνια έχουμε δει αρκετά παιδιά με σπουδές να ασχολούνται και με τη γεωργία και τη μελισσοκομία. Προκύπτει δυστυχώς ότι όποιο παιδί πάσχισε και μόχθησε για να εισαχθεί σε μια σχολή, αλλά ταυτόχρονα έχει γεωργικές εκτάσεις και αγαπά τη γη των προγόνων του, τιμωρείται δια του αποκλεισμού του τόσο από το εν λόγω πρόγραμμα όσο και από τα επακόλουθα σχέδια βελτίωσης ή έστω τους ευνοϊκούς τους όρους.

Η φοίτηση σε κάποια σχολή δεν προοϊωνίζει πάντα και την επαγγελματική αποκατάσταση ενός νέου/νέας, η οποία ενδεχομένως να εξασφαλίζεται μελλοντικά, μέσω της καλλιεργήσιμης γης που κατέχουν οι γονείς του/της.

Συμπερασματικά, για τους παραπάνω πραγματικούς λόγους, πιστεύω ότι ο όρος ¨φοίτηση¨ είναι αναχρονιστικός και πρέπει να εξαλειφθεί από τις έτσι κι αλλιώς πολλές δικλείδες- του υπόψη προγράμματος.
ΣΔΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
4.1.8
Νεοεισερχόμενος αγρότης που έκανε πρώτη φορά δήλωση ΟΣΔΕ το 2022, με 25 στρέμματα ξηρικής καλλιέργειας βιολογικών αρωματικών φυτών και δήλωση ΟΣΔΕ το 2023 πάλι με 25 στρέμματα ξηρικής καλλιέργειας βιολογικών αρωματικών φυτών, δεν είναι επιλέξιμος, λόγω των εκτός πραγματικότητας τυπικών αποδόσεων του παραρτήματος Ι με τους συντελεστές τυπικής απόδοσης και του ανωτάτου ορίου της μέσης απόδοσης των 12.000 ευρώ.
Η πρόβλεψη μέσου όρου τυπικής απόδοσης στην τετραετία αναφοράς 2019-2022, έχει νόημα αν κατανέμεται το ποσό της έστω και μίας δήλωσης στο σύνολο της τετραετίας. Ενώ επίσης δε λαμβάνεται υπόψη ότι το έτος της δήλωσης ΟΣΔΕ αφορά και φυτεύσεις νέων σποροφύτων που σε καμία περίπτωση δεν δίνουν την τυπική απόδοση του παραρτήματος Ι.
Δεδομένου ότι η είσοδος στο γεωργικό επάγγελμα ήταν αποτέλεσμα των συνεχών δημοσίων δηλώσεων του Υπουργού και παραγόντων του Υπουργείου για προδημοσίευση του προγράμματος Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2023 και προκήρυξη του προγράμματος το φθινόπωρο του 2023, σχεδιασμός που ανετράπη λόγω των εκλογών, στην ουσία τιμωρείτε νέους αγρότες που εισήλθαν συνειδητά στο επάγγελμα με δυναμικές καλλιέργειες, ακριβώς επειδή επέλεξαν τις καλλιέργειες αυτές.
 • Σελίδα :
 • 1
 • 2
 • 3


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1032
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 859
 4. Τελευταίο Μέλος: μαρια
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα248
Εχθές439
Αυτή την εβδομάδα2681
Αυτόν το μήνα7323
Σύνολο1419276

Ποιος είναι Online

1
Online

15 Ιουνίου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: