ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. Διαβουλευση Προδημοσιευσης 1ης Προσκλησης για την υποβολη αιτησεων στηριξης προς ενταξη στην παρεμβαση Π3-75.1 «Εγκατασταση Γεωργων Νεαρης Ηλικιας»
  3. Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2023
  4.  Εγγραφή μέσω email

7. Επιλογή υποψηφίων

  • 7.1. Η υποβολή αίτησης στήριξης δεν δημιουργεί στο Ελληνικό Δημόσιο την υποχρέωση έγκρισής της. Το μέτρο είναι ανταγωνιστικό, δηλαδή κάθε αίτηση βαθμολογείται ύστερα από αξιολόγηση και κατατάσσεται σύμφωνα με τη βαθμολογία της. Στην περίπτωση μη επάρκειας πόρων, εγκρίνονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις με την υψηλότερη βαθμολογία ενώ οι υπόλοιπες αιτήσεις απορρίπτονται.
  • 7.2. Στα κριτήρια βαθμολόγησης θα περιλαμβάνονται παράμετροι όπως το εκπαιδευτικό επίπεδο, η βιολογική / ολοκληρωμένη παραγωγή, η συμμετοχή σε οργάνωση παραγωγών που δραστηριοποιείται στα προϊόντα της εκμετάλλευσης, η συμμετοχή σε εργαλείο διαχείρισης κινδύνου, η περιοχή εγκατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης με βάση τα χωρικά της χαρακτηριστικά (βλ. ενδεικτικά ορεινότητα, νησιωτικός χαρακτήρας, πληθυσμιακή πυκνότητα, περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή), ο τομεακός και διαθρωτικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.
  • 7.3. Ειδικά για τη βιολογική παραγωγή, την ολοκληρωμένη παραγωγή και τη συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα, τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να αφορούν την παραγωγή που δηλώνεται στο ΟΣΔΕ του έτους 2024 και άρα πρέπει να συναφθούν σε αντίστοιχες ημερομηνίες με το είδος της παραγωγής.
Στα πλαίσια της διαβούλευσης της παρέμβασης Π3-75.1 στο άρθρο 4 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ αναγράφεται στην παράγραφο 4.1.4. ότι θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει εγκατασταθεί για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση ήτοι να εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
Η παραπάνω παράγραφο αφήνει εκτός δυνατότητας συμμετοχής τους νέους αγρότες που ξεκίνησαν την αγροτική δραστηριότητα το έτος 2021, συμμετείχαν στην πρόσκληση του 2021 και απορρίφθηκαν λόγω της γνωστής υπόθεσης με τα κηπευτικά χαμηλής κάλυψης. Παρά τις διαβεβαιώσεις από κύκλους του υπουργείου ότι θα δοθεί η δυνατότητα να υποβληθεί ξανά αίτηση από τους απορριφθέντες
Διαβάζοντας προσεκτικά την υπό συζήτηση προδημοσίευση του μέτρου στο παράρτημα Ι στη σελ. 17, στους συντελεστές τυπικής απόδοσης αναγράφεται στο σημείο B_1_7_2 «Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες, καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα». Διευκρινίζεται δηλαδή πλέον ότι η τυπική απόδοση των 53017 €/ΗΑ αφορά τις υπό κάλυψη καλλιέργειες σε υψηλά στέγαστρα σε αντίθεση με την προδημοσίευση του 2021 όπου όχι μόνο δεν υπήρχε αυτή η διατύπωση αλλά δεν υπήρχε καν ο πίνακας συντελεστών τυπικής απόδοσης.
Με δεδομένη την αδικία εις βάρος των νέων αυτών ανθρώπων , τίθεται το θέμα της δυνατότητας υποβολής νέας αίτησης , καθώς η συντριπτική πλειοψηφία αυτών συνεχίζει και ασκεί την αγροτική δραστηριότητα, και καλώ την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να τροποποιήσει το παραπάνω σημείο της παραγράφου 4.1.4 και να τους δώσει την ευκαιρία της συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα, να άρει δηλαδή την αδικία έστω και την τελευταία στιγμή.
ΕΘΕΑΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
7.2 - Να διευκρινιστεί ο όρος «η συμμετοχή σε εργαλείο διαχείρισης κινδύνου»

7.3 - Τι προβλέπεται για καλλιέργειες, όπως το ακτινίδιο και το βαμβάκι στις οποίες (λόγω συγκομιδής) το πιστοποιητικό ολοκληρωμένης διαχείρισης εκδίδεται Νοέμβριο-Δεκέμβριο; Θα είναι ανοιχτή έως τότε η Πρόσκληση;
ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σημείο 7.2: Να διευκρινιστεί τι σημαίνει “η συμμετοχή σε εργαλείο διαχείρισης κινδύνου”

Σημείο 7.3: Τι προβλέπεται για καλλιέργειες όπως το ακτινίδιο ή το βαμβάκι στις οποίες (λόγω συγκομιδής) το πιστοποιητικό ολοκληρωμένης διαχείρισης εκδίδεται Νοέμβριο ή Δεκέμβριο; Θα είναι ανοιχτή έως τότε η Πρόσκληση για την υποβολή του απαραίτητου πιστοποιητικού;
ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
7.3: Η βιολογική/ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής θα πρέπει να είναι βαθμολογούμενο κριτήριο και ποιοτικός στόχος στη μελλοντική κατάσταση και όχι στην υφιστάμενη δεδομένου ότι ο υποψήφιος στην πλειονότητα των περιπτώσεων έχει εγκατασταθεί κατά την τρέχουσα της πρόσκλησης καλλιεργητική περίοδο.
7.3. Ειδικά για τη βιολογική παραγωγή, την ολοκληρωμένη παραγωγή και τη συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα, τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να αφορούν την παραγωγή που δηλώνεται στο ΟΣΔΕ του έτους 2024 και άρα πρέπει να συναφθούν σε αντίστοιχες ημερομηνίες με το είδος της παραγωγής.

γνωρίζετε ότι οι δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2024 θα αφορούν σε καλλιέργειες από 15-10-2023; μέχρι να βγάλετε την προκήρυξη κάποιες καλλιέργειες δεν θα υπάρχουν πια ( π.χ. χειμερινό σπανάκι, χειμερινά λαχανικά) ή θα τελειώνουν ( π.χ. σιτηρά). Τι πιστοποιήσεις ζητάτε; μόνο στα χαρτιά;
Καραγιάννης Γρηγόριος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Επιλογή υποψηφίων 7
7.3 Αναφέρεται : Ειδικά για την βιολογική παραγωγή …………….τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να αφορούν την παραγωγή που ……………….έτους 2024......................με το είδος παραγωγής.
Αναφέρεστε στην λήψη πιστοποιητικού προιόντος ή υπογραφή σύμβασης με πιστοποιητικό οργανισμό. Η λήψη πιστοποιητικού προιόντος εντός του ιδίου έτους δεν είναι εφικτή στην Βιολογική Γεωργία όταν τα αγροτεμάχια δηλώνονται για πρώτη φορά. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί.
Επιπλέον η λήψη του πιστοποιητικού Βιολογικής Γεωργίας , Ολοκληρωμένης Διαχείρισης , συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα θα πρέπει να συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ή μπορεί να διακοπεί το 2 έτος δηλαδή μετά την υποβολή και αξιολόγηση της αίτησης στήριξης. Εκτιμώ ότι και αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί.
Η βιολογική / ολοκληρωμένη παραγωγή, η συμμετοχή σε οργάνωση παραγωγών που δραστηριοποιείται στα προϊόντα της εκμετάλλευσης,
Αυτό το κριτήριο πρέπει να μπει στην μελλοντική κατάσταση και όχι στην υφιστάμενη.
Δεν μπορεί ένας αγρότης ο οποίος ξεκινάει τώρα την παραγωγή του να έχει αποφασίσει στην υφιστάμενη κατάσταση όλα αυτά τα κριτήρια .
ΔΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
7. Επιλογή υποψηφίων_7.3.Βιολογική παραγωγή: εάν βαθμολογείται η Υφισταμένη (ΑΚ) θα πρέπει να ανακοινωθούν σαφή όρια ημερομηνιών σύμβασης με ΟΕΠ κατά την προδημοσίευση.Αυτό που καταγράφετε είναι γενικόλογο και αφήνει περιθώριο παρεμηνειών.Επίσης οι δυνητικοί δικαιούχοι θα ξεκινήσουν την προετοιμασία της ΕΑΕ 2024 αφού δημοσιευτεί η οριστική Προδημοσίευση.Σήμερα είναι 05/11/2023 και με το γράμμα του νόμου κινούμαστε στην καλλιεργητική περίοδο της ΕΑΕ 2024 (ειδικότερα έχει ξεκινήσει η καλλιεργητική περίοδος χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών).
ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
7.3. Απαιτούνται επιπλέον και σαφείς διευκρινήσεις σε ότι αφορά την βιολογική παραγωγή και την ολοκληρωμένη.
Παράδειγμα 1: υποψήφιος αποκτά εκμετάλλευση φυτικής ( δένδρα και αροτραίες) την 1-3-2024. Εγγράφεται κατευθείαν σε πιστοποιητικό οργανισμό, άρα περιλαμβάνεται η παραγωγή της τρέχουσας περιόδου ( ΟΣΔΕ 2024) Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης ( φθινόπωρο 2024) , θα είναι σε στάδιο ένταξης. Προσμετρούνται τα μόρια της βιολογικής?
Παράδειγμα 2: Υποψήφιος αποκτά αιγοπρόβατα 1-3-2023 και τα εντάσσει κατευθείαν σε πιστοποιητικό οργανισμό. Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης θα είναι βιολογικού σταδίου. Προσμετρούνται τα μόρια της βιολογικής?
Αθανασιάδης Βασίλειος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Αναφορικά με την βαθμολόγηση πιστοποίησης στην βιολογική παραγωγή, παρακαλώ διευκρινίστε το στάδιο πιστοποίησης που πρέπει να βρίσκεται η εκμετάλλευση (μεταβατικό/σε πιστοποίηση). Το λογικό θα είναι να βαθμολογούνται υποψήφιοι που οι εκμεταλλεύσεις τους βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο πιστοποίησης με βάση το ΟΣΔΕ 2023, είτε το ΟΣΔΕ 2024.
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ , ΝΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ 10 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΟΡΙΑ , ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΣΟ ΓΝΩΣΤΙΚΑ , ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ .
  • Σελίδα :
  • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.