ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. Λεπτομερειες εφαρμογης της Παρεμβασης Π3-77-1.1 « Συσταση Ομαδων και Οργανωσεων Παραγωγων » στον τομεα της Γεωργιας του Στρατηγικου σχεδιου Κοινης Αγροτικης Πολιτικης της Ελλαδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027
  3. Τετάρτη, 19 Ιουλιου 2023
  4.  Εγγραφή μέσω email

ΑΡΘΡΟ 16

Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης

1. Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία όπως περιγράφεται στο ΣΔΕ και  ισχύει κάθε φορά.

2.Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης μπορεί να προκύψει:

2.1 Κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου οποτεδήποτε πριν τη λήξη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ή το τελικό αίτημα πληρωμής, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι τροποποίησης / μεταβολής της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής της. Το αίτημα καταχωρείται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΚΕ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε μορφή pdf). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, το αίτημα έτσι όπως παράγεται από το ΟΠΣΚΕ υπογράφεται από το/την νόμιμο εκπρόσωπο και μαζί με τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται εγγράφως στον ΕΦ το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος μέσω ΟΠΣΚΕ.

2.2 Από τον ΕΦ όταν κατά τη διαδικασία ελέγχου της πράξης (μετά από οριστικοποιημένο πόρισμα επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου) ή κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της πορείας υλοποίησής της, διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης ή αποκλίσεις/εμπλοκές στην υλοποίησή της.

3. Ο μέγιστος αριθμός αιτημάτων τροποποιήσεων ορίζεται σε τέσσερα (4), ενώ σε αυτόν δεν προσμετρώνται οι τροποποιήσεις λόγω προφανών σφαλμάτων, τροποποιήσεις που δεν επηρεάζουν τους όρους ένταξης ή/και τους στόχους / σκοπούς ή/και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της πράξης και η τροποποίηση που απαιτείται κατά την ολοκλήρωση της πράξης..

4. Τροποποιήσεις θεωρούνται ενδεικτικά οι εξής:

4.1 Απόκλιση οικονομικού αντικειμένου της πράξης
4.2 Αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου
4.3 Τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου
4.4 Διόρθωση προφανών σφαλμάτων

5. Δεν γίνονται αποδεκτά αιτήματα για τροποποιήσεις και μεταβολές στις περιπτώσεις όπου:

5.1 Δεν τηρούνται οι όροι της σχετικής Πρόσκλησης ειδικά όσον αφορά στους όρους και προϋποθέσεις ένταξης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
5.2 Έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγή στη βαθμολογία του δικαιούχου, με τη νέα βαθμολογία να πέφτει κάτω από το ελάχιστο όριο βαθμολογίας ή κάτω από τη βαθμολογία του τελευταίου δικαιούχου.
5.3Δεν υπάρχει αιτιολόγηση του αιτήματος τροποποίησης ή μεταβολής.

6. Η εξέταση του αιτήματος γίνεται μέσω του ΟΠΣΚΕ από τον ΕΦ και μπορεί να οδηγεί:

6.1 Σε αποδοχή του αιτήματος με αλλαγή των σχετικών στοιχείων της πράξης και ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης.
6.2 Σε απόρριψη του αιτήματος εφόσον αυτή αποκλίνει από τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Η μη αποδοχή του αιτήματος τροποποίησης της πράξης, δύναται να οδηγήσει σε ανάκληση της Απόφασης Ένταξης και σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

7. Η τροποποίηση εξετάζεται από εισηγητή/εισηγήτρια του ΕΦ ο/η οποίος/α και ενημερώνει εγγράφως ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα τον δικαιούχο για την αποδοχή ή μη του αιτήματος του.

8. Στην περίπτωση που το αίτημα τροποποίησης πραγματοποιηθεί πριν την τελική αίτηση πληρωμής, η εξέταση του αιτήματος τροποποίησης πραγματοποιείται πριν την εξέταση της τελικής αίτησης πληρωμής. Η απόφαση τροποποίησης εκδίδεται πριν την αναγνώριση και εκκαθάριση της τελικής αίτησης πληρωμής.

9. Τα αιτήματα τροποποιήσεων καταχωρίζονται από το Δικαιούχο στο ΟΠΣΚΕ. Με ευθύνη του ΕΦ ο διοικητικός έλεγχος και τα αποτελέσματα εξέτασης των αιτημάτων τροποποίησης (αποδοχή, απόρριψη, έκδοσης νέας απόφασης ένταξης, κ.λπ.) καταχωρίζονται στο ΟΠΣΚΕ και μεταφέρονται στο ΟΠΣΚΑΠ, μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχεται από το ΟΠΣΚΑΠ.Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

  1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1087
  2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
  3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 914
  4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίοι Σχολιασμοί

Επισκέπτες

Σήμερα39
Εχθές610
Αυτή την εβδομάδα2382
Αυτόν το μήνα10725
Σύνολο1482209

Ποιος είναι Online

2
Online

19 Ιουλιου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: