ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμος πλαισιου εφαρμογης της Δρασης 4.1.5 «Υλοποιηση επενδυσεων με στοχο την ανθεκτικοτητα, τη βιωσιμοτητα και την ψηφιακή οικονομικη ανακαμψη των γεωργικων εκμεταλλευσεων»
 3. Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 7: Μη επιλέξιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Δεν παρέχεται καμία στήριξη, ακόμα και αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία εκ προθέσεως προκειμένου να ενταχθούν στην παρούσα δράση.
 2. Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη στη δράση.
 3. Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι αιτούνται τη χρηματοδότηση δαπανών για τις οποίες έχουν ήδη ενταχθεί ή/και ενισχυθεί από ίδιες ή άλλες συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ Α΄117/22-06-2016) και του Ν. 4887/2022 (ΦΕΚ 16 Α’)
 4. Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι, στο πλαίσιο της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης οριστικοποίησαν στο ΠΣΚΕ τουλάχιστον ένα αίτημα προκαταβολής ή πληρωμής από το οποίο προέκυψε καταβολή οικονομικής ενίσχυσης. Εξαιρούνται όσοι υποβάλουν αίτηση στήριξης από τη δράση 4.1.5 στην οποία προβλέπονται αποκλειστικά επενδύσεις εγκατάστασης φυτειών και ΑΠΕ (παρ. 4, 9, 10.1.2.i,ii,v,vi του άρθρου 9).
 5. Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 6. Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τις οποίες η αίτηση στήριξης έχει υποβληθεί με οποιουδήποτε είδους πληρεξούσιο έγγραφο.
 7. Γεωργικές εκμεταλλεύσεις που ανήκουν σε συλλογικά σχήματα όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ κ.λπ.
Τάκης Παντελάκος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 7, παράγραφος 4. Με τον αποκλεισμό εκμεταλλεύσεων των οποίων οι κάτοχοι, στο πλαίσιο της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης οριστικοποίησαν στο ΠΣΚΕ τουλάχιστον ένα αίτημα προκαταβολής ή πληρωμής από το οποίο προέκυψε καταβολή οικονομικής ενίσχυσης, δημιουργείτε μια άνιση μεταχείριση και αφαιρείτε το δικαίωμα της ίσης πρόσβασης των πολιτών σε ευκαιρίες. Αν ο στόχος είναι να μειωθεί το πλήθος των υποψηφίων, μπορείτε απλά να εισάγετε ένα βαθμολογικό κριτήριο στο σημείο αυτό.
Αργύρης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
4. Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι, στο πλαίσιο της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης οριστικοποίησαν στο ΠΣΚΕ τουλάχιστον ένα αίτημα προκαταβολής ή πληρωμής από το οποίο προέκυψε καταβολή οικονομικής ενίσχυσης. Εξαιρούνται όσοι υποβάλουν αίτηση στήριξης από τη δράση 4.1.5 στην οποία προβλέπονται αποκλειστικά επενδύσεις εγκατάστασης φυτειών και ΑΠΕ (παρ. 4, 9, 10.1.2.i,ii,v,vi του άρθρου 9).

Λανθασμένος αποκλεισμός γεωργών που ήταν συνεπείς και ολοκλήρωσαν με επιτυχία το προηγούμενο πρόγραμμα.

Είναι λογικό να μην επιτραπεί για ίδιες δαπάνες που έκανε ένας γεωργός στο προηγούμενο σχέδιο βελτίωσης αλλά είναι ανεξήγητο να μην επιτρέπεται για άλλες δαπάνες. Ως γνωστόν ένα σχέδιο βελτίωσης δεν είναι ικανό ώστε να καλύψει τις ανάγκες μιας σύγχρονης αγροτικής επιχείρησης.

Επομένως, προτείνεται να επιτραπεί η συμμετοχή στους γεωργούς που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το προηγούμενο σχέδιο βελτίωσης αλλά για δαπάνες που δεν έκαναν στο προηγούμενο σχέδιο.
Γιάννης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Είναι άδικο.
Παρακαλούμε να επανεξετασθεί η συγκεκριμένη παράγραφος για όσους παραγωγούς επιθυμούν να επιδοτηθούν για άλλον εξοπλισμό από αυτόν που είχαν επιδοτηθεί.
ΔΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
H παράγραφος 4 υποφέρει από μονομέρεια (Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι, στο πλαίσιο της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης …)
Πρόταση: να προστεθεί μέριμνα για δυνατότητα υποβολής όσων στην προηγούμενη πρόσκληση επιδοτήθηκαν μόνο για την δράση 413 (ΑΠΕ)
Η παράγραφος 7 ισοπεδωτικά αφαιρεί το δικαίωμα σε δυνητικούς δικαιούχους που ανήκουν σε συλλογικά σχήματα όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ κ.λπ.
Πρόταση: να αποσαφηνιστεί η/και να τεθούν κριτήρια αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.
Διαμαντοπουλος Μανόλης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Δικαιούχοι της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης μόνο του Υ/Μ 4.1.3

Υπάρχουν δικαιούχοι της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης οι οποίοι εγκρίθηκαν και υλοποίησαν επενδύσεις μόνο στο Υ/Μ 4.1.3 και ήταν επιλαχόντες στο 4.1.1. Με την υφιστάμενη διατύπωση αποκλείονται από το πρόγραμμα του 4.1.5, προτείνεται αναδιατύπωση της παραγράφου ώστε να αποκλείονται μόνο οι δικαιούχοι της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης που υλοποίησαν επενδύσεις στα πλαίσια του 4.1.1.
maria Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
H παράγραφος 4 υποφέρει από μονομέρεια (Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι, στο πλαίσιο της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης …)
Πρόταση: να προστεθει μέριμνα για δυνατότητα υποβολής όσων στην προηγούμενη πρόσκληση επιδοτήθηκαν μόνο για την δράση 413 (ΑΠΕ)
Η παράγραφος 7 ισοπεδωτικά αφαιρεί το δικαίωμα σε δυνητικούς δικαιούχους που ανήκουν σε συλλογικά σχήματα όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ κ.λπ.
Πρόταση: να αποσαφηνιστεί η/και να τεθούν κριτήρια αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.
Περουλάκης Ιωάννης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο σημείο 4 του Άρθρου 7 αναφέρεται:

"4. Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι, στο πλαίσιο της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης οριστικοποίησαν στο ΠΣΚΕ τουλάχιστον ένα αίτημα προκαταβολής ή πληρωμής από το οποίο προέκυψε καταβολή οικονομικής ενίσχυσης"

Υπάρχουν γεωργοί που εγκρίθηκαν μόνο για ΑΠΕ στην πρόσκληση του 2017 (4.1.3). Αυτοί θεωρούμε πως δεν θα έπρεπε να αποκλείονται από την παρούσα πρόσκληση 4.1.5 μιας και το 2017 δεν αιτήθηκαν επιδότησης αγοράς εξοπλισμού.
Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 7 «αποκλείονται γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι, στο πλαίσιο της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης οριστικοποίησαν στο ΠΣΚΕ τουλάχιστον ένα αίτημα προκαταβολής ή πληρωμής από το οποίο προέκυψε καταβολή οικονομικής ενίσχυσης».

Παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το συγκεκριμένο σημείο έτσι ώστε να αποκλείονται
1. εκμεταλλεύσεις που οριστικοποίησαν στο ΠΣΚΕ τουλάχιστον ένα αίτημα προκαταβολής ή πληρωμής από το οποίο προέκυψε καταβολή οικονομικής ενίσχυσης και δεν ολοκλήρωσαν το επιχειρηματικό τους σχέδιο.
2. εκμεταλλεύσεις που οριστικοποίησαν στο ΠΣΚΕ τουλάχιστον ένα αίτημα προκαταβολής ή πληρωμής από το οποίο προέκυψε καταβολή οικονομικής ενίσχυσης και αιτούνται να ενισχυθούν για τις ίδιες δαπάνες.

Δεδομένου ότι βάσει του θεσμικού πλαισίου του 4.1 είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια τα οποία αθροιστικά δεν υπερβαίνουν τις 500.000€, με την ανωτέρω αναδιατύπωση του άρθρου δεν αποκλείονται εκμεταλλεύσεις που επιθυμούν να επενδύσουν σε διαφορετικό τομέα από αυτόν που έχουν ήδη επιδοτηθεί ενώ αποκλείονται επενδύσεις που δέσμευσαν χρηματικό ποσό και τελικά δεν υλοποίησαν την επένδυσή τους.
Σχετικά με τις εκμεταλεύσεις που ανήκουν σε συλλογικά σχήματα,καθιστώντας τες μη επιλέξιμες αποκλείονται έτσι ομάδες παραγωγών καθώς και οργανώσεις παραγωγών που θέλουν να ενταχθούν στα σχέδια. Μπορούμε να ενημερωθούμε για τον λόγο που αυτές εξαιρούνται;
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Παράγραφος 7 "Γεωργικές εκμεταλλεύσεις που ανήκουν σε συλλογικά σχήματα όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ κ.λπ.".
Δηλαδή ανεξαρτήτως του τι έχουν επιδοτηθεί στα πλαίσια της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών , οποιαδήποτε γεωργική εκμετάλλευση που είναι μέλος συνεταιρισμού ή ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών θα είναι ΜΗ επιλέξιμη?? πχ ενας κτηνοτρόφος που ειναι μελος συνεταιρισμου και παραδίδει εκει το γάλα της εκμετάλλευσης του γιατι να αποκλείεται απο τη Δραση 415? Το σωστό θα ήταν να αποκλείονται μόνο οι ίδιες επενδύσεις για να μην προκύπτει διπλη χρηματοδότηση, όχι ολόκληρες εκμεταλλεύσεις απο τη Δραση..
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΙΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ: Μπορούν να είναι επιλέξιμοι αγρότες που επιδοτήθηκαν και έχουν ολοκληρώσει τον φάκελο με την προηγούμενη 13849/14-12-2017 Πρόσκληση, αλλά μόνο και εφόσον, ζητούν επιδότηση για διαφορετικές επενδύσεις.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο σημειο 4, όσον αφορά το ότι δεν ειναι επιλέξιμες οι γεωργικές εκμεταλλεύησεις, των οποίων οι κάτοχοι έχουν οριστικοποιήσει αίτημα προκαταβολής ή πληρωμής μέσω ΠΣΚΕ, να διαγραφεί. Από τη στιγμή που έχουν εξοφλήσει προηγούμενο σχέδιο και δεν αιτούνται ίδιες δαπάνες προς ενίσχυση, δεν μπορώ να καταλάβω αυτήν την απαγόρευση.
Μπορεί να αντικατασταθεί με:
Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι, στο πλαίσιο της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης δεν έχουν οριστικοπιήσει στο ΠΣΚΕ τελικό αίτημα πληρωμής από το οποίο προέκυψε καταβολή οικονομικής ενίσχυσης.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.