ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. Καθορισμος πλαισιου εφαρμογης της Δρασης 4.1.5 «Υλοποιηση επενδυσεων με στοχο την ανθεκτικοτητα, τη βιωσιμοτητα και την ψηφιακή οικονομικη ανακαμψη των γεωργικων εκμεταλλευσεων»
  3. Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022
  4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 9: Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας επενδύσεων

Εντός των κατηγοριών που ακολουθούν και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της ΥΑ και ιδίως των άρθρων 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 32, 36 καθώς και των παραρτημάτων αυτής, ενισχύονται οι εξής επενδύσεις:

  1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...............
Νικόλαος Πέτκος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 9 - παράγραφος 2.2.9

2.2.9 Τα οχήματα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο ως ρυμουλκούμενα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με τις σχετικές ενωσιακές απαιτήσεις και να πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και του Κ.Ο.Κ.

Αρχικά οι ενωσιακές απαιτήσεις απαιτήσεις δεν είναι άλλες από τον κανονισμό της Ε.Ε. 167/2013 (επισυνάπτω τον σχετικό σύνδεσμο). Οι αντίστοιχες απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και του Κ.Ο.Κ. περιλαμβάνονται στις σχετικές ενωσιακές απαιτήσεις.

Βεβαίωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή του ρυμουλκούμενου, ή μηχανολόγου μηχανικού περί συμμόρφωσης αυτού με τις βασικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. που διέπουν όλα τα ρυμουλκούμενα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο (φωτισμός, ανακλαστήρες, πέδηση, διαστάσεις και βάρη ) και με το ΠΔ 238/94 (ΦΕΚ 135/Α) σχετικά με τον καθορισμό των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αγροτικών μηχανημάτων και των υπ’ αυτών ρυμουλκούμενων οχημάτων.
Δεν εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση της εκάστοτε κατασκευής και αυτό φυσικά έχει παρατηρηθεί σε προηγούμενες προκυρήξεις σχεδίων βελτίωσης όπου όλες οι κατασκευές ήταν εφοδιασμένες με την ως άνω βεβαίωση ως κατασκευές όμως δεν ήταν εναρμονισμένες και θα αναφέρουμε το παράδειγμα μόνο της πέδησης όπου μάλιστα υπάρχουν αρκετά σοβαρά θέματα με τα ρυμουλκούμενα μηχανήματα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο και αυτό δεν ελέγχονταν από κανέναν. Εάν ζητηθεί ως τεκμήριο η έγκριση τύπου τότε είναι τεκμηριωμένο απόλυτα ότι οι κατασκευές πράγματι είναι συμμορφωμένες με τις βασικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. που διέπουν όλα τα ρυμουλκούμενα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο (φωτισμός, ανακλαστήρες, πέδηση, διαστάσεις και βάρη ) και με το ΠΔ 238/94 (ΦΕΚ 135/Α) σχετικά με τον καθορισμό των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αγροτικών μηχανημάτων και των υπ’ αυτών ρυμουλκούμενων οχημάτων.

Επομένως και για την Ευρωπαική Ένωση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό απαίτηση είναι η έγκριση τύπου των ρυμουλκουμένων είτε Ευρωπαική είτε σε Εθνικό επίπεδο όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Ακόμη ελέγχοντας στο Παράρτημα Ι του κανονισμού τον κατάλογο απαιτήσεων για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΕ θα διαπιστώσουμε ότι αυτές συμφωνούν απόλυτα με όσα απαιτούνται και από τον ΚΟΚ και από την Εθνική μας Νομοθεσία που αφορά (φωτισμός, ανακλαστήρες, πέδηση, διαστάσεις και βάρη ) για όλα τα ρυμουλκούμενα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο.
Με τον παρόντα κανονισμό εξασφαλίζεται και η διαδικασία ελέγχου συμμόρφωσης της παραγωγής, που αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους ενός συστήματος έγκρισης τύπου ΕΕ, και εφαρμόζεται ορθά και λειτουργεί ομαλά, όταν οι κατασκευαστές ελέγχονται τακτικά από αρμόδια αρχή ή από διορισμένη για τον σκοπό αυτό τεχνική υπηρεσία με τα κατάλληλα προσόντα και φυσικά όχι από έναν αναρμόδιο ενδεχομένως μηχανολόγο μηχανικό ή έναν κατασκευαστή που δεν έχει την απαιτούμενη γνώση.

Άρα εν κατακλείδι για να εξασφαλισθεί η απαίτηση του ΑΡΘΡΟΥ 9.

Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας επενδύσεων & 2.2.9.

Τα οχήματα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο ως ρυμουλκούμενα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με τις σχετικές ενωσιακές απαιτήσεις και να πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και του Κ.Ο.Κ
Θα πρέπει να υπάρχει ως τεκμήριο η έγκριση τύπου του ρυμουλκουμένου η οποία όπως παρουσιάστηκε παραπάνω είναι εθνική, ενωσιακή και απαίτηση και του Κ.Ο.Κ. που ισχύουν στην χώρα μας.

Στην αντίθετη περίπτωση με την βεβαίωση που ζητείτε ως τεκμήριο συμμόρφωσης είτε από τον κατασκευαστή είτε από τον προμηθευτή είτε από τον μηχανολόγο και χωρίς μάλιστα να τεκμηριώνεται η γνώση της σχετικής νομοθεσίας αλλά και δίχως τον λεπτομερή έλεγχο των νομοθετικών απαιτήσεων υπάρχει ο κίνδυνος να επιδοτηθούν ρυμουλκούμενα τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις.

Αυτό είναι εις βάρος των κατασκευαστών που επενδύουν στην συμμόρφωση των κατασκευών τους αλλά και των επενδυτών αγροτών που μέσω των επιδοτούμενων προγραμμάτων ζητούν τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού τους εξοπλισμού.

Ο κανονισμός είναι ψηφισμένος από το 2013 με 5 έτη προσαρμογής. Είμαστε ήδη στον 10ο χρόνο από την ψήφιση του και ο εναρμονισμός του κανονισμού στην Χώρα μας θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον αυτονόητος.

Η Έγκριση Τύπου Ε.Ε. 167/2013 θα πρέπει να είναι απαίτηση για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επενδυτών καθώς και των χρηστών του οδικού δικτύου.
Παραπομπές
  1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0167
Άρθρο 9 παρ.1.1.3. Εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, αποφλοιωτήρια, ξηραντήρια, διαμονητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια.
1.1.4. Αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι.
Διαβούλευση: Να προστεθούν οι αποθήκες στις επενδύσεις εγκαταστάσεων προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση δεδομένου ότι λειτουργούν όπως και τα ψυγεία που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία στην αποθήκευση- συντήρηση των προϊόντων.
ΔΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Παράγραφος 2.2.4 Στην ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη και στην Εύβοια, δαπάνες για αγορά αμελκτικής μηχανής αιγοπροβάτων δεν είναι επιλέξιμες για εκμεταλλεύσεις με λιγότερα από 150 ενήλικα θηλυκά ζώα στην ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου
Πρόταση : Μειώστε το όριο στα 100 καθώς οι εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων θέλουν μια ώθηση για να περάσουν σε ένα πιο σύγχρονο επίπεδο (ασφάλεια παραγόμενου γάλακτος + μείωση κόστους εργασίας)
Παράγραφος 2.2.12 Για την ενίσχυση χορτοδετικής μηχανής αξίας μεγαλύτερης των 20.000 ……..ένα από τα εξής: α) η καλλιέργεια σανοδοτικών φυτών > 200 στρεμμάτων στην ηπειρωτική χώρα.., β) η κατοχή εκμετάλλευσης τουλάχιστον 500 αιγοπροβάτων ή 100 αγελάδων, γ) ..
1…Η εκφραση «τόσο κατά την υφιστάμενη όσο και κατά την μελλοντική κατάσταση απαιτείται ένα από τα εξής.. κλπ» είναι εξαιρετικά περιοριστική και άδικη καθώς λόγω της επισιτιστικής κρίσης αλλά και της ανάγκης της αμειψισποράς μπορεί η υφισταμένη να μην αποτυπώνει το εν λόγω κριτήριο
Άλλωστε ένα Επενδυτικό Σχέδιο ΚΥΡΙΩΣ σχεδιάζει και προβλέπει λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες αλλαγές στο καλλιεργητικό πλάνο
2…….Καταλαβαίνω ορθά ότι χωρις σανοδοτικές καλλιέργειες οι κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις δικαιούνται Πρέσσα?Αν ναι να αποσαφηνιστεί περαιτέρω
3…….Πρόταση : η προυπόθεση «καλλιέργεια σανοδοτικών φυτών > 200 στρεμμάτων» να τεθεί εφόσον ανεβεί το όριο της τιμής στα 35-40000 ευρώ καθώς η αγορά έχει αλλάξει άρδην.
Σ.ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Παράγραφος 1.3, περίπτωση 1.3.5. Αποθήκες και υπόστεγα που προορίζονται για την αποθήκευση γεωργικών
μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού 100 τετραγωνικά μέτρα χωρίς να απαιτείται η τεκμηρίωση του μεγέθους τους, είναι πάρα πολύ λίγα για τα δεδομένα των εκμεταλλεύσεων της περιόδους μας. Θεωρούμε ότι το μέγεθος χωρίς να απαιτείται η τεκμηρίωση πρέπει να γίνει 200 τμ.

Παράγραφος 2.2, περίπτωση 2.2.7. Θα πρέπει να γίνει γνωστό στους κατασκευαστές καθώς και στους εισαγωγείς.

Παράγραφος 3, περίπτωση 3.1. Η αγορά αγροτεμαχίου το οποίο είναι όμορο με ιδιόκτητο
αγροτεμάχιο της εκμετάλλευσης, να εξαιρεθεί από τους Νέους Αγρότες του 6.1, διότι μεγάλος αριθμός αυτών δεν έχει ιδιοκτησία αγροτεμαχίων.

Παράγραφος 3, περίπτωση 3.4. Η δαπάνη για την αγορά γης να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) και συγκεκριμένα να φτάσει το 20% σε Νέους Αγρότες του 6.1, προκειμένου να ενισχυθεί η ιδιοκτησία τους.
Οικονόμου Χρήστος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Με δεδομένο ότι οι αντικειμενικές αξίες έχουν εκδοθεί το 2011 και από την άλλη πλευρά οι εμπορικές αξίες των αγροτεμαχίων σε πολλές περιπτώσεις είναι τριπλάσιες από τις πρώτες, θα μπορούσε να προστεθεί η έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή με ασφαλιστική δικλείδα ανώτερες τιμές για αρδευόμενα και ξηρικά αγροτεμάχια αντίστοιχα (όπως γίνεται ανάλογα και με τους πίνακες εύλογου κόστους).
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στη παράγραφο 3.1, να σβηστεί η προϋπόθεση όμορων αγροτεμαχίων.
Αν το αγροτεμάχιο δεν εφάπτεται με ιδιοκτησία του δικαιούχου, αλλά είναι το αμέσως επόμενο, είναι παράλογη η συγκεκριμένη προϋπόθεση.
Ας μπει προϋπόθεση απόστασης ή να ανήκουν στην ίδια Π.Ε. ή ακομα και στην ίδια τοπική κοινότητα.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στη παράγραφο 2.2.12, όσον αφορά την ενίσχυση χορτοδετικής πρέσας άνω των 20.000 ευρώ, αναφέρεται η κατοχή 200 στρεμμάτων σανοδοτικών φυτών, ή η κατοχή 500 αιγοπροβάτων ή 100 αγελάδων ή η κατοχή 500 τ.μ. κλειστού θαλάμου μανιταριών, τόσο στην υφιστάμενη (ΟΣΔΕ 2022 δηλαδή) όσο και στη μελλοντική κατάσταση.

Ίσως θα ήταν πιο ορθό η τεκμηρίωση να γίνεται μόνο με τη μελλοντική κατάσταση, λόγω του ότι στη προκείμενη φάση δεν μπορεί να αλλάξει κάτι στο ΟΣΔΕ 2022, και να υπάρχει η δυνατότητα τεκμηρίωσης της δαπάνης με τη μελλοντική κατάσταση του φορέα.
  • Σελίδα :
  • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.