ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. Καθορισμος πλαισιου εφαρμογης της Δρασης 4.1.5 «Υλοποιηση επενδυσεων με στοχο την ανθεκτικοτητα, τη βιωσιμοτητα και την ψηφιακή οικονομικη ανακαμψη των γεωργικων εκμεταλλευσεων»
  3. Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022
  4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 15: Ύψος αιτούμενου προϋπολογισμού αίτησης στήριξης

  1. Για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως όριο επιλέξιμου προϋπολογισμού που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ. Ωστόσο ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.
  2. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις δράσεις του υπομέτρου τις 500.000 ευρώ στην περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου που υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεων εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2022.
  3. Στην περίπτωση που το υποψήφιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι ταυτόχρονα μέτοχος/εταίρος νομικών προσώπων δικαιούχων στήριξης, ο αιτούμενος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από τη δράση 4.1.5 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά τις 500.000 ευρώ. Για την εφαρμογή του περιορισμού αυτού, ο προϋπολογισμός που αναλογεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μέτοχο/εταίρο νομικού προσώπου είναι ανάλογος του ποσοστού συμμετοχής του στο νομικό που λαμβάνει την στήριξη. Σε περιπτώσεις υπέρβασης του ανωτέρω ορίου γίνεται μείωση στην επιλέξιμη δαπάνη του αιτήματος στήριξης που έχει υποβληθεί από το φυσικό πρόσωπο και στη συνέχεια από το νομικό πρόσωπο.
Θεόδωρος Κορωναίος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 15 που ορίζει ότι ως ανώτατο όριο επιλέξιμου προϋπολογισμού, ορίζονται τα 150.000 ευρώ. Επίσης ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.
Από αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να εξαιρεθούν οι Νέοι Αγρότες του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους πρέπει το ανώτατο επιλέξιμο όριο προϋπολογισμού να είναι δυνητικά, οι 250.000€, χωρίς καμία σύνδεση με την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης σύμφωνα με τη δήλωση ΟΣΔΕ του 2022 για τους εξής λόγους:
1. Οι εκμεταλλεύσεις τους βρίσκονται σε αρχικό, χρονικά, στάδιο και δεν έχουν προλάβει ακόμη να γίνουν οι αυξήσεις σε μέγεθος, συνεπώς και σε τυπικές αποδόσεις.
2. Κάποιοι Νέοι Γεωργοί έχουν αναλάβει ήδη δέσμευση για ίδρυση πτηνοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, ή/και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν με το όριο των 150.000€, ειδικά αν ληφθούν υπόψη οι σημερινές τιμές των υλικών κατασκευής και του εξοπλισμού για την λειτουργία τους. Θα αναγκαστούν συνεπώς, προκειμένου να έχουν μια βιώσιμη εκμετάλλευση, να υλοποιήσουν μεγάλο μέρος της επένδυσης με ιδίους πόρους, πράγμα που ειδικά σήμερα, με τις αυξήσεις των επιτοκίων δανεισμού, καθίσταται από πολύ δύσκολο έως αδύνατο, διαφορετικά θα υποχρεωθούν να τροποποιήσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο, γεγονός που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι επίσης πρακτικά αδύνατο.
Σταύρος Βαβίας Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στην παράγραφο 1 αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Οι Νέοι Αγρότες του μέτρου 6.1 δεν έχουν προλάβει να αυξήσουν την τυπική απόδοση στο ΟΣΔΕ 2022 καθώς ήταν η 2η χρονιά που υποβάλλανε ΟΣΔΕ και δεν είχαν βγει ακόμη και τα αποτελέσματα του προγράμματος. Ως εκ τούτου δίκαιο θα ήταν να εξαιρεθούν, από τα 150.000 και να έχουν ανώτερο επιλέξιμο προϋπολογισμό τα 250.000 ανεξαρτήτου Τυπικής Απόδοσης της αρχικής κατάστασης ή ο πολλαπλασιασμός να γίνεται επι 5. Σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί η αύξηση τιμών αγοράς μηχανήματων ενώ οι τιμές τυπικής απόδοσης παρέμειναν ίδιες.
Σ.ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Παράγραφος 1. Να εξαιρεθούν οι Νέοι Αγρότες του 6.1, από τα 150.000 και να έχουν ανώτερο επιλέξιμο προϋπολογισμό τα 250.000 ανεξαρτήτου Τυπικής Απόδοσης της αρχικής κατάστασης.
Στο άρθρο 3 του μέτρου όπου περιγράφεται ο σκοπός του προγράμματος αναφέρει : «Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων»

Πιστεύετε ότι με 150.000 σε παραγωγή θερμοκηπιακων κηπευτικων μπορεί να εφαρμοστεί; γνωρίζετε τα κόστη κατασκευής μια θεμροκηπιακης μονάδας και πόσο μάλλον υδροπονιας;

Εάν η επένδυση σε θερμοκηπιακα δεν είναι ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 250 000 ευρώ, θα γίνουμε Μαρόκο σε μια δεκαετία αντί για Ολλανδία που όλοι ονειρεύεστε.
ΑΣΗΜΆΚΗΣ ΝΤΕΜΕΡΟΎΚΑΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Για την περίπτωση της κατασκευής θερμοκηπίου. Με τα σημερινά κόστη υλικών ένα θερμοκήπιο 4 στρεμμάτων κοστίζει 250.000 ευρώ. Για να αιτηθεί όμως το ποσό αυτό ένας αγρότης θα πρέπει να έχει τυπική απόδοση στο ΟΣΔΕ του 2022 τα 62.500 ευρώ.

Ας μου απαντήσει κάποιος. ΠΟΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΚΑΙ ΜΆΛΙΣΤΑ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΊΧΕ ΤΈΤΟΙΑ ΤΥΠΙΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ;
Δηλαδή ποιος είχε δηλώσει 9 στρέμματα θερμοκήπια και πάει τώρα να φτιάξει 4;
Θεωρώ μεγάλο λάθος αυτή την παράμετρο, αφήνει εκτός έναν παραγωγό ο οποίος με 7 8 στρέμματα θεμροκηπιακων καλλιεργειών, θέλει να φτιάξει αλλά 4.
Θα πρέπει το μέγιστο ποσό επένδυσης να αφορά τον σκοπό της επένδυσης. Να μπορείς να πεις δηλαδή σε κάποιον που θέλει να φτιάξει μια σύγχρονη εγκατάσταση με προσανατολισμό την επισιτιστικη επάρκεια μάλιστα, ότι μπορεί να πιάσει το μάξιμουμ της χρηματοδότησης.

Πραγματικά πιστεύω πως είναι κάτι που χρήζει άμεσα αλλαγής.
Για την περίπτωση της κατασκευής θερμοκηπίου. Με τα σημερινά κόστη υλικών ένα θερμοκήπιο 4 στρεμμάτων κοστίζει 250.000 ευρώ. Για να αιτηθεί όμως το ποσό αυτό ένας αγρότης θα πρέπει να έχει τυπική απόδοση στο ΟΣΔΕ του 2022 τα 62.500 ευρώ.

Ας μου απαντήσει κάποιος. ΠΟΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΚΑΙ ΜΆΛΙΣΤΑ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΊΧΕ ΤΈΤΟΙΑ ΤΥΠΙΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ;
Δηλαδή ποιος είχε δηλώσει 9 στρέμματα θερμοκήπια και πάει τώρα να φτιάξει 4;
Θεωρώ μεγάλο λάθος αυτή την παράμετρο, αφήνει εκτός έναν παραγωγό ο οποίος με 7 8 στρέμματα θεμροκηπιακων καλλιεργειών, θέλει να φτιάξει αλλά 4.
Θα πρέπει το μέγιστο ποσό επένδυσης να αφορά τον σκοπό της επένδυσης. Να μπορείς να πεις δηλαδή σε κάποιον που θέλει να φτιάξει μια σύγχρονη εγκατάσταση με προσανατολισμό την επισιτιστικη επάρκεια μάλιστα, ότι μπορεί να πιάσει το μάξιμουμ της χρηματοδότησης.

Πραγματικά πιστεύω πως είναι κάτι που χρήζει άμεσα αλλαγής.
  • Σελίδα :
  • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.