ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. Καθορισμος πλαισιου εφαρμογης της Δρασης 4.1.5 «Υλοποιηση επενδυσεων με στοχο την ανθεκτικοτητα, τη βιωσιμοτητα και την ψηφιακή οικονομικη ανακαμψη των γεωργικων εκμεταλλευσεων»
  3. Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022
  4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 27: Αίτηση προκαταβολής / πληρωμής

Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 και την ενότητα Α του παραρτήματος 1, δύναται να χορηγείται προκαταβολή ύστερα από προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Οι αιτήσεις προκαταβολής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και στη συνέχεια, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης, προσκομίζονται στη ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του δικαιούχου. Οι αιτήσεις προκαταβολής διαβιβάζονται από τη ΔΑΟΚ στη ΔΑΟΠ, η οποία και αποφασίζει επί αυτών. Οι αιτήσεις προκαταβολής δεν προσμετρώνται στον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό αιτήσεων πληρωμής και συντάσσονται βάσει τυποποιημένου υποδείγματος.

Η εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται όταν το συνολικό προς καταβολή ποσό που αντιστοιχεί στα αιτήματα πληρωμής που έχουν εκκαθαριστεί:  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...............

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 27 Αίτηση προκαταβολής / πληρωμής 2. Η εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται όταν το συνολικό προς καταβολή ποσό που αντιστοιχεί στα αιτήματα πληρωμής που έχουν εκκαθαριστεί: 2.2. Υπολείπεται του ποσού της εγγυητικής αλλά αυτή αντικαθίσταται από νέα η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ποσού και της αρχικής εγγυητικής επιστολής
Στην παραπάνω περίπτωση προτείνουμε α) να συμπεριληφθεί η δυνατότητα της μερικής αποδέσμευσης β) ή να εφαρμοστεί εξ αρχής η τεχνική λύση που εφαρμόζεται στα αιτήματα πληρωμής της Δράσης 4.1.1, ήαε
γ) αν δεν μπορεί να λειτουργήσουν τα α) ή β), να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης των στοιχείων και ανάρτησης της νέας (2ης) εγγυητικής επιστολής στο ΠΣΚΕ
Πιστεύω ότι θα ήταν σκόπιμο να παραμείνουν τα αιτήματα πληρωμής έως 4 (τουλάχιστον για προϋπολογισμούς άνω των 60.000€).
Επίσης, θα πρέπει να εφαρμόσετε την ίδια πρακτική με το ΕΣΠΑ, δηλ. επιτόπιος έλεγχος μόνο στο τελικό αίτημα πληρωμής, και όχι και στα ενδιάμεσα αιτήματα. Επιταχύνονται πολύ περισσότερο οι πληρωμές και μειώνεται ο χρόνος που αφιερώνουν οι επιτροπές για τη διοικητική διαδικασία. Η πράξη έδειξε ότι οι πολλοί επιτόπιοι έλεγχοι μπλοκάρουν τη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων.
  • Σελίδα :
  • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.