ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμος πλαισιου εφαρμογης της Δρασης 4.1.5 «Υλοποιηση επενδυσεων με στοχο την ανθεκτικοτητα, τη βιωσιμοτητα και την ψηφιακή οικονομικη ανακαμψη των γεωργικων εκμεταλλευσεων»
 3. Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022
 4.  Εγγραφή μέσω email

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΙΝΙΑΤΙΔΟΥ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Εγγεγραμμένος Χρήστης
Στην παράγραφο Β.1 αναφέρει ότι η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη αγοράς ελκυστήρα, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού γεωργίας ακριβείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.


Να διευκρινιστεί τι εννοείται με τον όρο γεωργία ακριβείας. Θα συμπεριλαμβάνονται και τα gps? Αν ναι, να διευκρινιστεί αν θα υπολογίζονται στις καινοτόμες επενδύσεις, και πως θα τεκμηριώνεται το κόστος της δαπάνης?

Προτείνεται να γίνει διαχωρισμός στον ανώτατο προϋπολογισμό για ελκυστήρες που προορίζονται για εκτατικές καλλιέργειες και σε ελκυστήρες για δενδρώδεις καλλιέργειες ή οπωροκηπευτικά. Δεδομένου ότι το μέγιστο όριο επιλέξιμου προϋπολογισμού για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ανέρχεται στις 150.000 ευρώ, θα ήταν σκόπιμο να μην μειωθεί ο ανώτατος προϋπολογισμός για την αγορά γεωργικού ελκυστήρα σε σχέση με την προηγούμενη πρόσκληση που ανερχόταν στα 125.000€, εφόσον συμπεριλαμβάνεται στην δαπάνη και ο εξοπλισμός ακριβείας.
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο εδάφιο Γ.2 του παραρτήματος 10 αναφέρεται ότι «Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας, αθροιστικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ.». Αυτός ο περιορισμός έρχεται σε αντίθεση με το κριτήριο βαθμολογίας 5.1 σύμφωνα με το οποίο πριμοδοτούνται οι καινοτόμες επενδύσεις με προτεραιότητα αυτές που αφορούν σε γεωργία ακριβείας και την έξυπνη γεωργία. Επίσης το ανώτατο όριο που δίνεται στη Δράση 4.1.5 έχει μειωθεί σε σχέση με τον ήδη ανεπαρκές ποσό που προβλεπόταν για τον ίδιο εξοπλισμό στη Δράση 4.1.1 (4.000 ευρώ). Δεδομένου ότι μόνο το κόστος κατασκευής ενός μετεωρολογικού σταθμού που παρέχει μετεωρολογικά δεδομένα και φυτοπροστασία είναι πολλαπλάσιο των 1.500 ευρώ που δίνεται ως όριο και ότι η δαπάνη προβλέπει την κάλυψη πολλαπλάσιων υπαρκτών αναγκών παρακαλούμε την επανεξέταση του σημείου Γ.2 και την προσαρμογή του προβλεπόμενου ποσού ώστε να καλύπτονται όλες οι πιθανές ανάγκες κάθε τύπου αγροτικής εκμετάλλευσης ανεξαρτήτως του μεγέθους της.
Στην παράγραφο Β.1 αναφέρει ότι το επιλέξιμο κόστος για αγορά ελκυστήρα είναι 100.000€, θεωρούμε ότι το ποσό αυτό είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις τιμές που επικρατούν στην αγορά. Δεν υπάρχει στην αγορά τη δεδομένη χρονική περίοδο ελκυστήρας πάνω από 120 hp σε αυτή τιμή.
Αν θα έπρεπε να μπει ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη , κάτι το οποίο δεν συμφωνούμε, θα μπορούσε να γίνει διαχωρισμός στον ανώτατο προϋπολογισμό στους ελκυστήρες για εκτατικές καλλιέργειες και σε ελκυστήρες για δένδρώνες ή οπωροκηπευτικά.

Στην παράγραφο Β.5 αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός δαπανών για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό (ελκυστήρας και παρελκόμενα), σε εγκατάσταση μόνιμων φυτειών και περιφράξεων αθροιστικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 130.000€. Την εποχή αυτή που οι τιμές όλων των μηχανημάτων έχουν αυξηθεί δε γίνεται να μειωθεί η επιλέξιμη δαπάνη από 150.000€ που ήταν στα προηγούμενα σχέδια σε 130.000€. Από τη στιγμή που το μέγιστο όριο επιλέξιμου προϋπολογισμού για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ανέρχεται στις 150.000 ευρώ, δεν βλέπουμε κάποιο νόημα στην απαγόρευση αυτή. Επίσης η δράση απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε Νέους Αγρότες και με το ποσό των 130.000€ είναι πρακτικά αδύνατο να ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να στήσουν την επιχείρηση τους.

Στην παράγραφο Δ.1 αναφέρει ότι η δαπάνη σύνταξης και υποβολής της αίτησης στήριξης στο πλαίσιο της δράσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ. Στην εποχή του πληθωρισμού και των ανατιμήσεων δε γίνεται το ποσό για την μελέτη να παραμένει σταθερό σε σχέση με τα προηγούμενα σχέδια βελτίωσης.. Θα μπορούσε να πάει στα 2500 ευρώ
Σωτήριος Σαρδελής - Γεώργιος Σιγαλός Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στα φωτοβολταϊκά δεν υπάρχει και κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί διαβάθμιση τιμής ανώτατης επιλέξιμης δαπάνης αναλόγως την εκάστοτε ισχύ ή/και άλλα χαρακτηριστικά
Σωτήριος Σαρδελής - Γεώργιος Σιγαλός Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, έχουν υπάρξη ανατιμήσεις στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Με αυτό το γνώμονα επισημαίνουμε κάποια σημεία όπου παρατηρούμε απενατίας σημαντικές μειώσεις. Προτείνουμε να αυξηθεί το ποσό των κατηγοριών αυτών και ενδεικτικά αναφέρουμε τα ποσά από προηγούμενη εφαρμογή.
1.δαπάνη για την περίφραξη να αυξηθεί το ποσό των 6000 ευρώ (10000 ευρώ)
2.μετεωρολογικές εγκαταστάσεις προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας να αυξηθεί το ποσό των 1500 ευρώ (4000)
ΔΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Β 1) Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη αγοράς ελκυστήρα, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού γεωργίας ακριβείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Η τιμή είναι ακραία χαμηλή.

Ας Πάει τουλάχιστον στα επίπεδα της προηγούμενης πρόσκλησης

Β 2) Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη αγοράς παρελκόμενων κατεργασίας εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις 40.000 ευρώ.+ Β 3) Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη αγοράς πολυμηχανημάτων κατεργασίας εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις 55.000 ευρώ.

Να διευκρινιστεί ότι το Β2 και το Β3 αθροίζονται και δεν αλληλοαναιρούνται
Α Προ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Τα κτίρια που προορίζονται για καθετοποίηση της παραγωγής, πχ πλύσιμο-κοπή-συσκευασία σαλάτας σε ποια κατηγορία εύλογου κόστους θα ενταχθούν
1. Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Β. Μηχανολογικός εξοπλισμός 6) Η δαπάνη αγοράς πλυστικού μηχανήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
δίνεται ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη, επομένως τα πλυστικά μηχανήματα αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες για τη Δράση 4.1.5
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο σημείο Β5, ο προϋπολογισμός δαπανών για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό (ελκυστήρας και παρελκόμενα), σε εγκατάσταση μόνιμων φυτειών και περιφράξεων (εκτός των χορτοδετικών μηχανών άνω των 20.000 ευρώ ή ρυμούλκας με διάταξη αυτοφόρτωσης, να αυξηθεί στις 150.000 ευρώ.

Από τη στιγμή που το μέγιστο όριο επιλέξιμου προϋπολογισμού για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ανέρχεται στις 150.000 ευρώ, (με τις εξαιρέσεις της Τ.Α στο 25% του προϋπολογισμού, που μπορεί να φτάσει μέχρι 250.000 ευρω), δεν βλέπω κάποιο νόημα στην απαγόρευση αυτή.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1032
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 859
 4. Τελευταίο Μέλος: μαρια
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα60
Εχθές669
Αυτή την εβδομάδα60
Αυτόν το μήνα11311
Σύνολο1423264

Ποιος είναι Online

2
Online

24 Ιουνίου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: