ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμος πλαισιου εφαρμογης της Δρασης 4.1.5 «Υλοποιηση επενδυσεων με στοχο την ανθεκτικοτητα, τη βιωσιμοτητα και την ψηφιακή οικονομικη ανακαμψη των γεωργικων εκμεταλλευσεων»
 3. Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022
 4.  Εγγραφή μέσω email
ioannis Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Εγγεγραμμένος Χρήστης

Πείτε μας σας παρακαλώ για τις ΑΠΕ, αν ένας αγρότης φυτικής παραγωγής δεν έχει αποθήκη που μπορεί να κάνει ΑΠΕ;

Καθώς επίσης, αν για μια κατασκευή στάβλου μπορούν να χρησιμοποιηθούν κολόνες / στύλοι της ΔΕΗ;
Λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες αυξήσεις που έχουν γίνει στα γεωργικά μηχανήματα και στα παρελκόμενα τα τελευταία χρόνια (σε σύγκριση με το 2018) θεωρώ ότι, για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου 2.2, πρέπει να αυξηθεί ο πολλαπλασιαστής της Τ.Α. τουλάχιστον στο 5 (αν όχι 6) για να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου βελτίωσης από άποψη μηχανολογικού εξοπλισμού και για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις με Τ.Α. κάτω από τις 15.000€.
Σταύρος Βαβίας Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
1. Στο βαθμολογικό κριτήριο 1.1 αναφέρει μόρια θα πάρουν υποψήφιοι που ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης τους προέρχεται από την παραγωγή καλλιέργειών που συμβάλλουν στην επισιτιστική επάρκεια και ασφάλεια. Ποιες καλλιέργειες θεωρείτε ότι συμβάλλουν στην επισιτιστική επάρκεια και ασφάλεια; Θα βγει κάποιος πίνακας;
Βασικό θέμα είναι αν σε αυτά θα μπουν οι ενεργειακές καλλιέργειες και ο ηλίανθος
2. Στο βαθμολογικό κριτήριο 2.1 θεωρούμε λάθος να βγαίνει η μοριοδότηση ανά κλάδο. Δε γίνεται κάποιος που η εκμετάλλευση του έχει 16.001€ τυπική απόδοση να παίρνει τα ίδια μόρια με κάποιον άλλον που έχει 24.999€ Τυπική Απόδοση. Το δικαιότερο είναι να βγαίνουν τα μόρια για το συγκεκριμένο κριτήριο με κάποιο αλγόριθμο αναλογικά με την τυπική απόδοση.
3. Στο βαθμολογικό κριτήριο 3.4.Α βαθμολογείται ο δικαιούχος που είναι μέλος ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών με περισσότερα από δέκα μέλη. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 601/24-02-2017 όπως τροποποιήθηκε (με το ΦΕΚ 3800/27-10-2017) και ισχύει για την αναγνώριση μίας ομάδας παραγωγών απαιτούνται 5 μέλη. Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο γιατί στα σχέδια βελτίωσης να βαθμολογούνται μόνο οι Ομ.Π. με 10 μέλη και πάνω. Ιδιαίτερα όταν έχουν χρηματοδοτηθεί Ομ.Π. με 5 μέλη από τα προηγούμενα σχέδια βελτίωσης και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δε γίνεται τα μέλη αυτών των Ομ.Π. σε αυτά τα σχέδια να μην μοριοδοτηθούν. Επιπλέον σχετικά με τις Ομ.Π. κτηνοτροφικής κατεύθυνσης είναι πολύ δύσκολο να ιδρυθούν με 10 μέλη για αυτό και στο μέτρο 9 χρηματοδοτούταν πενταμελής ομάδες παραγωγών.
Στο βαθμολογικό κριτήριο 3.4.Β βαθμολογούνται μέλη αγροτικού συνεταιρισμού. Δεν είναι αντιληπτό ποιος στόχος του προγράμματος εξυπηρετείται με αυτή ττο βαθμολογικό κριτήριο , καθότι το μεγαλύτερο ποσοστό συνεταιρισμών δεν έχουν κοινή χρήση μηχανημάτων και οι εταίροι δεν παραδίδουν το 80 % της παραγωγής τους σε αυτούς.
Σε περίπτωση που παραμείνει αυτό το κριτήριο θα πρέπει να προβλεφθεί και μοριοδότηση για την συμβολαιακή γεωργία, όπως έγινε στην φορολογική νομοθεσία.

4. Στο βαθμολογικό κριτήριο 5.1 βαθμολογείται η καινοτομία των επενδυτικών δαπανών και παρατηρούμε ότι το ποσοστό βαθμολογίας της καινοτομίας μειώνεται σε σχέση με τα προηγούμενα σχέδια βελτίωσης, ενώ σύμφωνα με τη ΝΕΑ ΚΑΠ θα επιδοτούνται επιπλέον οι εκμεταλλεύσεις που θα χρησιμοποιούν καινοτόμο εξοπλισμό( ευφυής γεωργία και ραντιστικό )Προτείνουμε:
Ποσοστό καινοτόμων επενδύσεων ≥ 20% βαθμολογείται με 100 μόρια και και τα μόρια μειώνονται γραμμικά έως ποσοστού καινοτόμων επενδύσεων 2% που βαθμολογείται με 10 μόρια.
ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΧΙΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Με αυτή την επιστολή εκφράζουμε την πλήρη απογοήτευση μας για τη Διαβούλευση που δημοσιεύτηκε από το ΥπΑΑΤ στις 23/12/2022, καθότι διαπιστώσαμε ότι συνεχίζεται ο εμπαιγμός των Χιωτών παραγωγών και ιδιαίτερα των Μαστιχοπαραγωγών.
Συγκεκριμένα, στον πίνακα της μοριοδότησης στο κριτήριο 4.1, οι Χιώτες αγρότες (πλην των κτηνοτρόφων) δεν μπορούν να διεκδικήσουν 12 ολόκληρα μόρια από τη συνολική βαθμολογία, διότι το κριτήριο αυτό δεν συνάδει με τη μαστιχοκαλλιέργεια.
Οι Μαστιχοπαραγωγοί, που αποτελούν και το 90% των αγροτών στη Χίο, δεν μπορούν να διεκδικήσουν ούτε τη μοριοδότηση (7 μόρια) του κριτηρίου 5.1 (καινοτόμες επενδύσεις) αφού η μαστιχοκαλλιέργεια αποτελεί μια παραδοσιακή καλλιέργεια, και καινοτόμες επενδύσεις δεν έχουν εφαρμογή σε αυτή.
Όλα τα ανωτέρω, έχουν ως αποτέλεσμα, για άλλη μια φορά η Χίος, να υπολείπεται κατά πολύ της βαθμολογίας έναντι των υπόλοιπων νησιών της ίδιας Περιφέρειας, όπως συνέβη και στις 2 τελευταίες Προκηρύξεις (Σχέδια Βελτίωσης 2018 και Νέοι Αγρότες 2021).
Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα ως ποσοστό των εγκεκριμένων μελετών στο νησί μας στο σύνολο όλης της Περιφέρειας, ως συνέπεια των αρχικών βαθμολογικών κριτηρίων:
• Εγκεκριμένα Σχέδια Βελτίωσης το 2018 στη Χίο: 6%
• Εγκεκριμένοι Νέοι Αγρότες το 2021 στη Χίο: 11,5%
Επανειλημμένα έχουμε ζητήσει από όλους τους Αρμόδιους Φορείς καταμερισμό των πόρων ανά Περιφερειακή ενότητα και όχι ανά Περιφέρεια συνολικά ώστε να ανταγωνίζονται όλοι ισότιμα και επιπλέον προτείνουμε την ένταξη της επένδυσης της εγκατάστασης νέας φυτείας στο κριτήριο 4.1 (όπως ίσχυε και στα Προηγούμενα Σχέδια Βελτίωσης του 2018) ώστε να μπορεί να διεκδικήσει και η Χίος, τα σημαντικά 12 μόρια του συγκεκριμένου κριτηρίου δίνοντας στους παραγωγούς του Νησιού μας τα απαραίτητα κίνητρα να διεκδικούν ισότιμα μια θέση στα επενδυτικά προγράμματα.
Δεδομένου ότι η μαστίχα συνεχώς αναπτύσσεται, όλοι οι νέοι αγρότες επιθυμούν να επεκτείνουν τις εκτάσεις τους με νέα μαστιχόδεντρα, οπότε προτείνουμε οι νέες φυτεύσεις να ενταχθούν και να μοριοδοτηθούν στο κριτήριο 4.1(όπως ίσχυε και στην προηγούμενη Προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης) και επιπλέον να μειωθούν τα απαιτούμενα στρέμματα για την αγορά ενός γεωργικού ελκυστήρα καθότι ο αριθμός των 45 στρεμμάτων που έχει οριστεί στη συγκεκριμένη Διαβούλευση είναι ανέφικτος στο νησί μας.
Συμπερασματικά λοιπόν, αναφέρουμε ότι εάν δεν αλλάξει κάτι από τα δεδομένα της Διαβούλευσης, εκτιμούμε ότι στα επερχόμενα Σχέδια Βελτίωσης, το ποσοστό των εγκεκριμένων στο νησί μας, θα πέσει κάτω από το 1% συρρικνώνοντας τον αγροτικό πληθυσμό του νησιού, διακυβεύοντας και την αξιοπιστία μας ως μελετητές πολλών ετών.
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΧΙΟΥ
ΠΑΡΛΑΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Αναφορικά με την αρχή κριτηρίου αξιολόγησης 4 «Επενδυτικές δαπάνες που καθιστούν ανθεκτική την εκμετάλλευση στους εξωγενείς κινδύνους» , θεωρούμε ότι η εισαγωγή αγροτικών αποθηκών στην βαθμολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου συνάδει με την αρχή της μείωσης των κινδύνων αγοράς δεδομένου ότι ο ρόλος της αποθήκευσης κατεξοχήν εναρμονίζει την προσφορά με την ζήτηση και γενικά δίνει την δυνατότητα στους παράγωγους να διοχετεύσουν το προϊόν στην αγορά όταν οι τιμές διαμορφωθούν σε ικανοποιητικά επίπεδα
Βαθμολογία δρασης 4.1.5.
3.4 Αξιολογείται και βαθμολογείται ο βαθμός συμμετοχής του δικαιούχου σε συλλογικά σχήματα και συνεταιρισμούς
Διαβούλευση
Θεωρητικά πολλές εκμεταλλεύσεις θα μπορούσαν να πάρουν μια βεβαίωση. Αλλά αυτό δεν τεκμηριώνει την συμμετοχή του δικαιούχου σε συλλογικά σήματα αφού από πουθενά δεν τεκμηριώνεται με παραστατικά η παράδοση του 80% της παραγωγής του στο συλλογικό σχήμα ως οφείλει.

Κριτήριο 4.1.
1. Επενδύσεις σε ΑΠΕ,
2. Σταβλικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ζωικής παραγωγής, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών και αμελκτικές μηχανές,
3. Θερμοκήπια και εξοπλισμός τους,
4. Επενδύσεις που αφορούν στην προετοιμασία για πρώτη πώληση,
εφόσον αθροιστικά οι επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις ανωτέρω επενδύσεις υπερβαίνουν το 30% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή εφόσον η επιλέξιμη επένδυση σε ΑΠΕ υπερβαίνει το 15% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Διαβούλευση
Θα πρέπει το άθροισμα απε και λοιπών επενδύσεων της κατηγορίας να ξεπερνάει το 60% της συνολικής επένδυσης ώστε να προκύπτει από την πραγματική ανάγκη και όχι βαθμοθηρικά.
Στο κριτήριο 5.1

Προτείνεται το: Ποσοστό (%) των καινοτόμων επενδύσεων επί του συνόλου των αιτούμενων επενδύσεων.
Ποσοστό καινοτόμων επενδύσεων ≥ 10% βαθμολογείται με 100 μόρια και τα μόρια μειώνονται γραμμικά έως ποσοστού καινοτόμων επενδύσεων 1% που βαθμολογείται με 10 μόρια, κατ΄αντιστοιχία με την προηγούμενη πρόσκληση όπου η κλίμακα ήταν ≥ 20% βαθμολογείται με 100 μόρια και και τα μόρια μειώνονται γραμμικά έως ποσοστού καινοτόμων επενδύσεων 2% που βαθμολογείται με 10 μόρια.
Μακάς Ντίνος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα παρακάτω 3 θέματα όσον αφορά τα νέα σχέδια βελτίωσης, ενόψει της διαβούλευσης μέχρι μέσα Ιανουαρίου

1) Ζητούμε να μπει βαθμολογικό κριτήριο 5-8 μόρια στην κατασκευή αγροτικής αποθήκης φυτικών προϊόντων. Δηλαδή κάποιος αγρότης φυσικό πρόσωπο που θέλει να χτίσει μόνο μια αποθήκη για να να αποθηκεύσει τα αγροτικά προϊόντα του όπως βαμβάκι, καλαμπόκι, σιτηρά δεν μπορεί να κάνει επένδυση. Γιατί δεν βαθμολογείται . Πως θα ανταγωνιστεί τους μεγαλέμπορους και τα καρτέλ;
2) Στο θέμα της ιδίας συμμετοχής θα προτείνουμε να γίνει πιο ευέλικτη με τα 2 παρακάτω:
ι) να μετράει τραπεζική κατάθεση 1 μέρας αντί τριμήνου (πχ οι νέοι αγρότες που πληρώθηκαν τώρα τα λεφτά τα ξόδεψαν ήδη σε επενδύσεις)
ιι) να μετράει και μέρος των ιδιόκτητων χωραφιών ή παλιών ή και νέων συμβολαίων που θα γίνουν πριν την προκήρυξη.

3) Τέλος θα ζητούσαμε να βελτιώσετε το θέμα της βαθμολογίας όσον αφορά τους αγρότες που ασχολούνται με εκτακτικές καλλιέργειες πέρα από το βαμβάκι και το καλαμπόκι ώστε να μην ξεπερνούν την βάση μετά βίας η πλειοψηφία αυτών

Τέλος θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι οι συν/μοι μπήκαν στα 5 προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και τράβηξαν όλα τα κονδύλια, αλλά και έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στον Αναπτυξιακό νόμο. Πιστεύουμε ότι σε αυτά τα νέα σχέδια βελτίωσης επειδή είναι μικρού προϋπολογισμού να αποκλειστούνε από την επιλεξιμότητα και να έχουν δικαίωμα μόνο φυσικά πρόσωπα αγρότες

Μακάς Ντίνος γεωπόνος μελετητής από νομό Λάρισας

Ιανουάριος 2023
Στο κριτήριο 4.1 αναφέρεται: "1. Επενδύσεις σε ΑΠΕ,
2. Σταβλικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ζωικής παραγωγής, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών και αμελκτικές μηχανές,
3. Θερμοκήπια και εξοπλισμός τους,
4. Επενδύσεις που αφορούν στην προετοιμασία για πρώτη πώληση,
εφόσον αθροιστικά οι επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις ανωτέρω επενδύσεις υπερβαίνουν το 30% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή εφόσον η επιλέξιμη επένδυση σε ΑΠΕ υπερβαίνει το 15% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
"

Το σχετικό κριτήριο δίνει στον υποψήφιο 12 μόρια αν και εφόσον οι αναφερόμενες επενδύσεις ξεπεράσουν το 30% ή το 15% αν αυτές είναι ΑΠΕ.

Ίσως θα ήταν ορθότερο να υπάρχει ποσοστιαία διαβάθμιση, γιατί θεωρούμε πως οι παραγωγοί θα αιτηθούν αχρείαστες επενδύσεις μόνο και μόνο για να "χτίσουν" το 30%. Για παράδειγμα να βαθμολογείται το 5% με 2 μόρια, το 10% με 4 μόρια ,το 15% με 6 μόρια, το 20% με 8 μόρια, το 25% με 10 μόρια και το 30% με 12 μόρια.
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΡΟΣΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Εγγεγραμμένος Χρήστης
Στην βαθμολογία όσο αναφορά το πεδίο της πρώτης πώλησης θα πρέπει να μοριοδοτούνται και άλλες επενδύσεις εκτός απο ψυγεία, αποφλοιωτήρια, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια.

Θεωρώ οτι για την πρώτη πώληση βοηθούν και άλλες επενδύσεις όπως αποθήκες, σιλό (για φυτική) και συλλεκτικές μηχανές.

Οι τελευταίες παρότι δεν είναι επιλέξιμες επενδύσεις δεν θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του προγράμματος αφού μπορεί να υπάρχει το όριο των 100.000 € για τα αυτοκινούμενα.

Θα μπορούσε δε να κατατεθεί η ίδια μηχανή με 50% ιδιοκτησία προκειμένου να μπορούν 2 ή και περισσότεροι παραγωγοί να αγοράσουν 1 συλλεκτική μηχανή πράγμα που ήδη γίνεται εκτός σχεδίων.

Με εκτίμηση,
Ενώ καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια για τον προγραμματισμό των επενδύσεών μας σε ένα κατεξοχήν ρευστό και γεμάτο κινδύνους περιβάλλον (εκτεθιμένοι στις καιρικές συνθήκες και στις χρηματιστηριακές αγορές), θεωρώ λανθασμένη προσέγγιση την αλλαγή στη μοριοδότηση όσον αφορά στο οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης, δηλαδή να μοριοδοτείται με το μέγιστο των μορίων (50 μόρια) η εκμετάλλευση Τυπικής Απόδοσης άνω των 25.000€, όταν στην προηγούμενη προκήρυξη έτους 2017 πριμοδοτούνταν η κατηγορία εκμετάλλευσης 15.001-25.000€ με 50 μόρια. Όπως εύλογα μπορεί να αντιληφθεί κανείς, ο μόνος "μπούσουλας" για τη διαμόρφωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ έτους 2022 ενόψει προκήρυξης για τα σχέδια βελτίωσης ήταν η προηγούμενη προκήρυξη (2017), ως εκ τούτου είναι πραγματικά άδικο να αλλάζουν χωρίς λογική οι όροι του παιχνιδιού, εξυπηρετώντας (πονηρά σκεπτόμενος) κάποιους λίγους που μπορεί να είχαν πρόσβαση στη συγκεκριμένη πληροφορία. Δεδομένου δε ότι η διαφορά στα μόρια είναι μεγάλη (15 μόρια την ώρα που οι επενδύσεις σε ΑΠΕ δίνουν 12 μόρια) και οι πόροι περιορισμένοι, προτείνεται να μην υπάρχει αλλαγή στη μοριοδότηση βάσει του οικονομικού μεγέθους της εκμετάλλευσης και να ισχύσουν οι ίδιοι όροι με την προηγούμενη προκήρυξη και όταν αυτοί θα είναι να τροποποιηθούν να γίνονται εκ των προτέρων (προ υποβολής ΕΑΕ) γνωστοί σε όλους
Στο 3.1 που αφορά τη δυναμική της εκμετάλλευσης πρέπει να έχει γίνει λάθος στην Μοριοδότηση γιατί δεν προκύπτουν τα 13 μόρια
Στα κριτήρια βαθμολόγησης στο 3.4 να ληφθεί υπόψη πως οι κτηνοτρόφοι κάνουν ομάδες παραγωγών από 5 άτομα και πάνω
Διαμαντοπουλος Μανολης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Μοριοδότηση Απολιγνιτοποίησης

Στα κριτήρια βαθμολόγησης προβλέπεται η βαθμολόγηση των πυρόπληκτων περιοχών, απουσιάζει όμως η βαθμολόγηση των περιοχών σε απολιγνιτοποίηση. Προτείνεται η εισαγωγή ανάλογου κριτηρίου βαθμολόγησης των περιοχών σε καθεστώς απολιγνιτοποίησης, δηλαδή των Π.Ε Κοζάνης, Π.Ε Φλώρινας, Δήμου Μεγαλόπολης.


Μοριοδότηση επιλαχόντων σχεδίων βελτίωσης

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού επιλαχόντων της πρόσκλησης του μέτρου 4.1.1 και του γεγονότος ότι το επενδυτικό τους ενδιαφέρον δεν μπόρεσε να καλυφθεί από καμία άλλη πηγή χρηματοδότησης, προτείνεται η επιλεξιμότητά τους στο κριτήριο βαθμολόγησης 3.2 και η βαθμολόγησή τους με 8 μόρια.

Επίσης προτείνεται να είναι επιλέξιμες για ενίσχυση κατά παρέκκλιση, όσες δαπάνες έκαναν οι συγκεκριμένοι μετά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής στο Υ/Μ 4.1.1.
Είναι παντελώς άδικο να δίνεται βαθμολογία στους ενταγμένους νέους αγρότες που έχουν κάνει έναρξη το 2021 και να μην παίρνουν την ίδια βαθμολογία άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν το αγροτικό επάγγελμα από μόνοι τους, χωρίς το πρόγραμμα των νέων γεωργών και καμία βοήθεια - πριμ, εντός της διετίας 2021 - 2022 και είναι σήμερα επαγγελματίες αγρότες.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πριμοδοτούνται όσοι έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα των νέων γεωργών, και οι υπόλοιποι που δεν θέλανε να ασχοληθούν με το πρόγραμμα, τους πετάτε εκτός βαθμολογίας.
Αυτή η αδικία υπήρχε και στο προηγούμενο σχέδιο βελτίωσης και ευελπιστώ να διορθωθεί τώρα.
Το κριτήριο βαθμολογίας 3.4 "Αξιολογείται και βαθμολογείται ο βαθμός συμμετοχής του δικαιούχου σε συλλογικά σχήματα και συνεταιρισμούς", αναφέρει στην πρώτη περίπτωση "Ο δικαιούχος είναι μέλος ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών με περισσότερα από δέκα μέλη" και στη δεύτερη περίπτωση "Η εκμετάλλευση είναι μέλος αγροτικού συνεταιρισμού"
Σύμφωνα με το Άρθρο 4 Ορισμοί και Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί στη παράγραφο 6 αναφέρει, "Γεωργική εκμετάλλευση είναι το σύνολο των μονάδων που χρησιμοποιεί για γεωργικές δραστηριότητες και διαχειρίζεται ένας γεωργός στην επικράτεια του ίδιου κράτους μέλους" και στη παράγραφο 9 αναφέρει, "Δικαιούχος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμπεριλαμβάνεται σε απόφαση ένταξης πράξεων".
Συμπέρασμα στην πρώτη περίπτωση μοριοδοτείται το φυσικό ή νομικό και στην δεύτερη περίπτωση μόνο το φυσικό πρόσωπο;
Οι δύο παραπάνω περίπτωσης μπορούνε να είναι αθροίστηκες ως προς την μοριοδότηση;
Εκτιμω οτι θα πρεπει να δωθει καποια μικρη εστω βαθμολογικη πριμοδοτηση στους επιλαχοντες της προηγουμενης προκυρηξης ειτε στην κεντρικη ειτε στην περιφερειακη βαθμολογηση. Ειναι παραγωγοι που πραγματικα ενδιαφερονται και θα επανυποβαλουν πληρωνοντας ξανα για να υλοποιησουν σχεδια βελτιωσης που δεν ενταχθηκαν το 2018.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο κριτήριο 3.4, να διευκρινιστεί αν ο ελάχιστος αριθμός μελών αφορά και τις Ομάδες παραγωγών ή μόνο τις Οργανώσεις. Αλλιώς να αλλάξει όσον αφορά τουλάχιστον τις ομάδες παραγωγών για τοn ελάχιστο αριθμό μελών. Δηλαδή, να γίνει:
Ο δικαιούχος είναι μέλος Ομάδας Παραγωγών ή μέλος Οργάνωσης παραγωγών με περισσότερα από δέκα μέλη.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1032
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 859
 4. Τελευταίο Μέλος: μαρια
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα39
Εχθές669
Αυτή την εβδομάδα39
Αυτόν το μήνα11290
Σύνολο1423243

Ποιος είναι Online

2
Online

24 Ιουνίου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: