ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΖΩΩΝ
  3. Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022
  4.  Εγγραφή μέσω email

2. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί του Καν. 702/2014, της υπ΄ αρ. 119126/2021 απόφασης «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498), εφεξής ΣΔΕ, καθώς και οι κάτωθι ορισμοί:

ΟΡΟΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ

Ενίσχυση

Κάθε μέτρο που πληροί όλα τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή ΜΜΕ

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα I του ΓΑΚ

Μεγάλες επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα I του ΓΑΚ

"Περισσότερα..."Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.