ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
  3. Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022
  4.  Εγγραφή μέσω email

16. Παραρρτήματα

Παραρτήμα Ι ΕΩΣ Παράρτημα ΙΧ

Μαρία Μαρκάκη - NOTION Engineers & Consultants Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Θα πρέπει να τεθεί ελάχιστο όριο και για την περίπτωση των τουριστικών κατοικιών: π.χ. 3 κατοικίες ή/και συνολικά 10 κλίνες

Να γίνει αναφορά και στον ειδικότερο ΚΑΔ 55.90.14 : Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου.

Στο κείμενο της προς έκδοση απόφασης δεν γίνεται κάπου αναφορά στην υφιστάμενη νομοθεσία για τον Αγροτουρισμό, όπως έχει ορισθεί στο ν. 3874/2010 (Α΄ 151) «Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» και στο ΦΕΚ 3089Β/1988 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικού Σήμα-
τος Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.). Θα υπάρχει ή όχι σχετικά απαίτηση τήρησης της ως άνω νομοθεσίας στις επιχειρήσεις καταλύματα που θα υπαχθούν στην παρούσα προκήρυξη ; Θα πρέπει να διευκρινιστεί.
Αθ. Κυριαζόπουλος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Να τεθεί ελάχιστος αριθμός κατοικιών π.χ. 3 όταν πρόκειται για αυτόνομες τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
  • Σελίδα :
  • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.