ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 3. Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021
 4.  Εγγραφή μέσω email

1ος Στόχος:
Η βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της βαμβακοκαλλιέργειας
 

 1. Κατασκευή έργων υποδομής (π.χ. αρδευτικών έργων, αγροτική οδοποιία, δεξαμενές συγκέντρωσης όμβριων υδάτων για τη χρήση τους σε μέλλοντα χρόνο κ.α.)
 2. Λήψη μέτρων μείωσης του κόστους παραγωγής με σημαντικότερο τη μείωση του κόστους της ενέργειας (Αγροτικό πετρέλαιο και ρεύμα) καθώς και παροχή κινήτρων χρήσης φιλοπεριβαλλοντικών πηγών ενέργειας (ηλιακή ενέργεια κ.λ.π.)
 3. Προώθηση Συνεργατικών σχημάτων (Οργανώσεις Παραγωγών, Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμοί) με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας για την πλήρη εκμετάλλευση του διαθέσιμου μηχανολογικού εξοπλισμού, τη Συλλογική Αγορά Αγροεφοδίων και την ανταγωνιστική διάθεση του προϊόντος.
 4. Ενίσχυση της ανανέωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού της βαμβακοκαλλιέργειας, μέσω της ένταξης των βαμβακοπαραγωγών στα Σχέδια Βελτίωσης.
 5. Χρηματοδότηση προγραμμάτων με συστήματα στάγδην άρδευσης για την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.
 6. Χρηματοδότηση προγραμμάτων με συστήματα χρήσης ευφυούς γεωργίας – γεωργίας ακριβείας, για την μείωση των εισροών και την αύξηση της παραγωγής.
 7. Υιοθέτηση συστημάτων γεωργικών προειδοποιήσεων, πληροφόρησης και εκπαίδευσης στην έγκαιρη, ορθολογική και αποτελεσματική Φυτοπροστασία, παροχή κινήτρων για χρήση νέων τεχνολογιών με drones δορυφόρων ή άλλων τεχνικών μεθόδων για εδαφολογική διάγνωση ασθενειών καθώς και για φυτοπροστασία.
 8. Ενίσχυσης της πραγματικής καλλιέργειας βάμβακος μέσω εντατικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ και πιστοποίησής της μέσω του ισχύοντος συστήματος της παράδοσης της ελάχιστης ποσότητας ανά στρέμμα, προσαρμοσμένης στις πραγματικές μέσες αποδόσεις της κάθε περιοχής
 9. Διασφάλιση της χρήσης δραστικών ουσιών ΦΠΠ που θα εξασφαλίζουν την ορθή και αποτελεσματική φυτοπροστατευτική κάλυψη της βαμβακοκαλλιέργειας
 10. Έρευνα και ανάπτυξη νέων πρακτικών και μεθόδων για τη χρήση και εφαρμογή αγροεφοδίων στην βαμβακοκαλλιέργεια,
 11. Συγκέντρωση & διανομή των πληροφοριών και των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω μιας «ανοιχτής πλατφόρμας διαλόγου» - ιστοτόπου, σε όλους τους παραγωγούς και εταίρους
 12. Τροποποίηση του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής-βαμβακοκαλλιέργειας, με παράλληλη ένταξη κάλυψης κινδύνων ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής
 13. Μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών των πραγματικών γεωργών
 14. Υποστήριξη εθελούσιων αναδασμών
 15. Προαιρετική Εκπαίδευση των βαμβακοκαλλιεργητών στις σύγχρονες πρακτικές καλλιέργειας και στην ορθή χρήση των αγροεφοδίων, στη χρήση των Ατομικών Μέσων Προστασίας και στην Προστασία του Περιβάλλοντος,
 16. Προαιρετική Εκπαίδευση των βαμβακοπαραγωγών σε θέματα εμπορίας βάμβακος και της επίδρασης των χαρακτηριστικών του στην τιμή του, και ενημέρωση τους για τις εγχώριες και διεθνείς τιμές, τις εξελίξεις και τις τάσεις στην αγορά βάμβακος σε ημερήσια βάση. (μέσω της δημιουργίας Παρατηρητήριου Τιμών)
 17. Δημιουργία πλαισίου προπωλήσεων συσπόρου βαμβακιού
 18. Χρήση σύγχρονων Τραπεζικών εργαλείων χρηματοδότησης της βαμβακοκαλλιέργειας (συμβολαιακή γεωργία)
 19. Χρηματοδότηση προγράμματος γεωργικής έρευνας για την δημιουργία νέων ποικιλιών βάμβακος και ανάθεση αυτού στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
παραγωγός Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Τα έργα υποδομής προχωράνε με ρυθμό χελώνας, υπάρχουν έργα που έχουν σταματήσει στην δεκαετία του 90 επειδή δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για την υλοποίηση τους.
Για τα συνεργατικά σχήματα να επισημάνω ότι οι καταχρεωμένοι συνεταιρισμοί είναι ένα τροχοπέδη, οι αγρότες είναι επιφυλακτικοί και δύσκολα μπαίνουν πάλι στην όποια διαδικασία δημιουργίας Ο/Π.
Επίσης όσον αφορά τα προγράμματα ορθολογικής χρήσης άρδευσης πχ για σταγδην άρδευση κτλ κτλ είναι λίγο ουτοπικό μιας και το ίδιο το υπουργείο αποκλείει περιοχές με βαμβάκια με το σύστημα μοριοδοτησης που επέβαλε.
Το θεμα με τα ξερικά βαμβάκια πρέπει κάποια στιγμή να το τελειώσετε!
Για τα φυτοπροστατευτικα προϊόντα να επισημάνω ότι αποσύροντας την μια δραστική μετά την άλλη στο τέλος θα φτάσουμε καλλιεργούμε το βαμβάκι και όχι μόνο όπως τις δεκαετίες του 60-80
Νίκος Καζαντζής Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στούς στόχους δεν υπάρχει καμία αναφορά στην ενίσχυση της υπάρχουσας Ελληνικής έρευνας και ανάπτυξης, ούτε στην ενίσχυση και προστασία του Ελληνικού γενετικού υλικού. Δεν μπορει να δημιουργηθεί Ελληνικό Brand Name,
και δεν νοείται η μακροχρόνια ανάπτυξη χωρίς αυτά.
Επίσης δεν γίνεται αναφορά στην ανάγκη εκπαίδευσης των αγροτών, ώστε να κατανοήσουν και να στιρίξουν το όλο εγχείρημα.
Νικος Καζαντζης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η δράση Νο19,
α. αποδέχεται λανθασμένα τη μη ύπαρξη έρευνας μέχρι σήμερα (είτε από την ιδιωτική πρωτοβουλία, είτε από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα), γεγονός μη αληθές,
β. αποκλείει την ιδιωτική πρωτοβουλία από τη όποια χρηματοδότηση έρευνας και λειτουργεί δίνοντας μονοπωλιακά προνόμια αποκλειστικότητας,
γ. ακυρώνει κάθε προσπάθεια έρευνας του ιδιωτικού τομέα που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα,
γ. δεν λαμβάνει υπόψιν το χρόνο που απαιτείται για τον σκοπό αυτό, δηλαδή 6-7 χρόνια για την δημιουργία μιας ποικιλίας, 2+1 χρόνια για την πιστοποίηση και εγγραφή της στον εθνικό κατάλογο, 2-3 χρόνια για εμπορική αξιοποίηση, που σημαίνει ότι εάν και εφόσον επιτευχθεί ο σκοπός της έρευνας αυτής (γεγονός όχι βέβαιο, λαμβάνοντας υπόψιν τις προηγούμενες επιδόσεις στον τομέα του βαμβακιού), απαιτούνται τουλάχιστον 11-13 χρόνια και σίγουρα δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα πριν το 2033.
Προτείνουμε:
α. την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, για την κατάθεση και αξιολόγηση υπάρχοντος γενετικού υλικού από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, με σκοπό την ευρύτερη αξιοποίηση αυτών.
β. κοινό ερευνητικό σχήμα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μετά από διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εταιρίες που αποδεδειγμένα έχουν αναπτύξει έρευνα στον τομέα του βαμβακιού και έχουν να προσφέρουν γενετικό υλικό για τον σκοπό αυτό.
Παραγωγός Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Μια παρατήρηση όσον αφορά την υποστήριξη των εθελούσιων αναδασμών.
Πιστεύω πως οι αναδασμοί πρέπει να είναι είτε εκούσιοι είτε ακούσιοι, ειδικά σε περιοχές με πολυτεμαχισμένο κλήρο είναι κλειδί για την μείωση του κόστους παραγωγής. Άλλο να έχεις 20 αγροτεμάχια των 5 στρεμμάτων και άλλο 2 των 50 στρεμμάτων.
Νικος Καζαντζής Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει και μία πρόβλεψη για στήριξη του ελληνικού R&D και των ελληνικών ποικιλιών, ώστε οι εταιρίες να στραφούν στην έρευνα και δημιουργία νέων ποικιλιών και όχι στην αναπαραγωγή ξένου υλικού. Εκεί βρίσκεται η ουσία της δημιουργίας υπεραξίας με ελληνικό brand name και εκεί βρίσκονται οι βαθύτερες αιτίες της σημερινής Βαβέλ του ελληνικού βαμβακιού.
Νίκος Καζαντζής Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η δράση Νο 19, θεωρώ α. αποκλείει την συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εφόσον γίνεται ανάθεση στον ΕΛΓΟ - Δήμητρα, β. προκαταβάλει την μη ύπαρξης αντίστοιχης έρευνας από τον ιδιωτικό τομέα (γεγονός που δεν ισχύει) και γ. το γεγονός ότι η δημιουργία νέων ποικιλιών απαιτεί περίοδο βελτίωσης 5-7 χρόνια και η εμπορική τοποθέτηση 3-4 χρόνια επιπλέον, δεν καθιστά εφικτό (ακόμη και εάν πετύχει το εγχείρημα, γεγονός που δεν είναι βέβαιο), θα έχουμε αποτελέσματα στον αγρό μετά το 2032. Προτείνω την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή έτοιμων ποικιλιών ή γενετικού υλικού πού έχει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, τα οποία θα επιδοτηθούν και θα υποστηριχθούν, ώστε σε βάθος 3-4 χρόνων να υπάρχουν χειροπιαστά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αποκλειστεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.