ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. Καθορισμος πλαισιου εφαρμογης υπο-Μετρου 2.1 «Χρηση συμβουλευτικων υπηρεσιων στο γεωργικο τομεα» του Προγραμματος Αγροτικης Αναπτυξης της Ελλαδας 2014-2020 (ΠΑΑ)
  3. Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021
  4.  Εγγραφή μέσω email

Μ02: Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Υπο-Μέτρο 2.1: Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής
Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν μέσω διαδικασίας επιλογής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ανοιχτό σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με αντικειμενική διαδικασία, που θα αποκλείει υποψήφιους όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. 
Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία (εν δυνάμει πάροχοι) αντιμετωπίζονται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις, ενεργώντας με διαφάνεια και αναλογικό τρόπο.
Στην προσφορά / αίτηση στήριξης, που θα υποβάλλεται από τον εν δυνάμει δικαιούχο θα αξιολογούνται:
• Η μεθοδολογία προσέγγισης της ομάδας στόχου και τα χαρακτηριστικά της, στο επιλεγέν χωρικό επίπεδο κάλυψης συμβουλών (για παράδειγμα σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, δημοτικής ενότητας, κ.λπ.)
• Περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού, του εν δυνάμει παρόχου, σε πεδία σχετικά με τα επιλέξιμα είδη συμβουλών, πέραν των ελάχιστων, που προσδιορίζονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας και αποδεικνύονται με ακαδημαϊκούς τίτλους ή εξειδικευμένη ή/και πολυετή εμπειρία.
• Αποδοτική χρήση των πόρων και αποτελεσματική εφαρμογή των συμβουλευτικών υπηρεσιών. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...........................

Προτάσεις αλλαγών
Ο σκοπός των προτεινόμενων αλλαγών είναι να βελτιωθεί το συμβουλευτικό έργο και να μην δημιουργηθούν μέσω του προγράμματος μονοπωλιακές καταστάσεις στον τομέα των μελετητών/συμβουλευτικών γραφείων.

- Πίνακας κριτηρίων επιλογής
Προσθήκη:
Η βαθμολογία κοινοπραξίας που αποτελείται από ΦΠΓΣ που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της πρόσκλησης, βασίζεται στο σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης όλων των ΦΠΓΣ που συμμετέχουν στην κοινοπραξία.

- 2.1.
ΓΣ με διδακτορικό στους επιλέξιμους τομείς για την πιστοποίηση ή στην εκπαίδευση/consulting
({Αριθμός ΓΣ με διδακτορικό} Χ {μοριοδότηση 1} – Μέγιστο: 3 βαθμοί) 15% * 60 20[b]

ΓΣ με μεταπτυχιακό στους επιλέξιμους τομείς για την πιστοποίηση ή στην εκπαίδευση/consulting
({Αριθμός ΓΣ με μεταπτυχιακό} Χ {μοριοδότηση 2} – Μέγιστο: 6 βαθμοί) 15% * 40

[b]ΓΣ με δεύτερο βασικό πτυχίο στους επιλέξιμους τομείς για την πιστοποίηση ή στην εκπαίδευση/στο consulting
({Αριθμός ΓΣ με δεύτερο βασικό πτυχίο} Χ {μοριοδότηση 2} – Μέγιστο: 6 βαθμοί) 15% * 40
[b]

Λόγος: Ένα διδακτορικό δεν προσθέτει σχεδόν τίποτε στις γνώσεις που έχουν σημασία για τις συμβουλές ενώ ένα μεταπτυχιακό ή δεύτερο βασικό πτυχίο εξασφαλίζει ευρείς γνώσεις του συγκεκριμένου τομέα ή/και του αντικειμένου της μεταφοράς γνώσεων.

- 2.2.
Ενας τουλάχιστον ΓΣ κτηνίατρος [[b]u]ή γεωπόνος ζωοτεχνής (βασικό πτυχίο)[/u]

Λόγος: Οι γεωπόνοι ζωοτέχνες είναι πιο κοντά στην εκμετάλλευση σαν σύνολο και έχουν περισσότερες γνώσεις για την εκτροφή, τα σιτηρέσια και τον χειρισμό των ζώων από τον κτηνίατρο. Ο αριθμός των πιστοποιημένων συμβούλων κτηνίατρων είναι πολύ μικρός. Οι περισσότεροι είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή διατηρούν κτηνιατρείο μικρών ζωων και ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχει ασυμβίβαστο. Η σχετική μοριοδότηση αναγκάζει τις εταιρίες να συνεργαστούν με πιστοποιημένους κτηνιάτρους σε άλλες Περιφέρειες που δεν έχουν καμία εγγύτητα με τους συμβουλευόμενους.

- 3.3.
Ο εν δυνάμει πάροχος διατηρεί εγκατάσταση (έδρα/υποκατάστημα/γραφείο) [u]σε επί πλέον Δήμους/Δημοτικές ενότητες[/u] που θα δραστηριοποιηθεί ({Αριθμός ΠΕ που διατηρεί επιπλέον εγκατάσταση} Χ {μοριοδότηση 9} –Μέγιστο: 18 βαθμοί)

Λόγος : Το συγκεκριμένο κριτήριο δεν συμβάλλει συν εγγύτητα προς τους συμβουλευόμενους αλλά στην εξάπλωση ενός φορέα σε περισσότερες ΠΕ, με άλλα λόγια στην αύξηση μεγέθους του φορέα με όλα αυτά που συνεπάγεται (μικρότερη ευελιξία και προσαρμογή σε τοπικά δεδομένα, δυσκολίες επικοινωνίας και συντονισμού, κόστος μετακινήσεων κλπ.). Ένας φορέας που διατηρεί γραφεία στις πρωτεύουσες των ΠΕ βρίσκεται πιο μακριά από τους συμβουλευόμενους από έναν φορέα που διατηρεί γραφεία σε χωριά και κωμοπόλεις της ίδιας ΠΕ ή σε δυο ΠΕ που γειτνιάζουν.
AGROQ O.E. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
o Κριτήριο 2.1. Ο πτυχιούχος ΠΕ (το πτυχίο του έχει αναγνωριστεί ως master) να βαθμολογείται όσο ο απόφοιτος ΤΕ με μεταπτυχιακό.

o Κριτήριο 2.1. Η μοριοδότηση να είναι ανάλογη των ωρών απασχόλησης των αντίστοιχων Γ.Σ. που προσδίδουν στο ΦΠΓΣ την επιπλέον βαθμολογία.

o Κριτήριο 2.3. Να απαιτείται συνάφεια της μελετητικής εμπειρίας με τις παρεχόμενες συμβουλές (διάκριση ανάμεσα π.χ. σε σχέδια βελτίωσης - επιχειρησιακά προγράμματα οργανώσεων παραγωγών – νέοι αγρότες και σε μελέτες αρχιτεκτονικής τοπίου, γεωλογικές κλπ).

o Η βαρύτητα στο κριτήριο 2.1 να μειωθεί στο 6% (να αφορά μόνο Μεταπτυχιακό το οποίο αποτελεί εξειδίκευση σε σχετικό Πεδίο Συμβουλών κι όχι διδακτορικό το οποίο δηλώνει ερευνητική εμπειρία κι όχι εξειδίκευση)
Η βαρύτητα στο κριτήριο 2.2 να μειωθεί στο 6% (Κτηνίατρος ή Ζωοτέχνης μοριοδοτείται εφόσον στην Ομάδα Στόχου του ΦΠΓΣ περιλαμβάνονται κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις).
Η βαρύτητα στο κριτήριο 2.3 να αυξηθεί στο 30%

ΓΣ με συμβουλευτική/μελετητική εμπειρία ή εμπειρία στην εφαρμογή προτύπων ποιότητας στο γεωργικό χώρο τουλάχιστον 3 ετών ({Αριθμός ΓΣ με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών} Χ {μοριοδότηση 3} – Μέγιστο: 15 βαθμοί).
30% 50
ΓΣ με συμβουλευτική/μελετητική εμπειρία ή εμπειρία στην εφαρμογή προτύπων ποιότητας στο γεωργικό χώρο τουλάχιστον 10 ετών ({Αριθμός ΓΣ με εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών} Χ {μοριοδότηση 3} – Μέγιστο: 15 βαθμοί) 50

Αιτιολόγηση:
1. Με βάση τον κανονισμό 1305/2013 οι ΦΠΓΣ πρέπει να διαθέτουν α. τους κατάλληλους πόρους υπό μορφή τακτικά εκπαιδευόμενου και εξειδικευμένου προσωπικού και β. συμβουλευτική εμπειρία. Ερευνητική εμπειρία δεν αναφέρεται.
2. Εφόσον οι 3 ΓΣ θεωρούνται ως ελάχιστος αριθμός για τη συγκρότηση ΦΠΓΣ είναι λογικό και χρήσιμο να μοριοδοτείται η συγκρότηση ΦΠΓΣ με αρκετούς και όσο το δυνατόν πιο έμπειρους ΓΣ, οι οποίοι ανταλλάσσοντας γνώσεις και εμπειρία μπορούν να παρέχουν υψηλής ποιότητας Συμβουλές και να καλύπτουν αξιόπιστα τις ανάγκες της Ομάδας Στόχου.


o Κριτήριο 3.3. Ο ΦΠΓΣ με Ομάδα Στόχου σε μία μόνο ΠΕ να μοριοδοτείται και με μόνο την έδρα του στην ΠΕ αυτή.
AGROQ O.E. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
 Βαθμολογικά κριτήρια
o Κριτήριο 1.3 από
Νέοι & νεοεισερχόμενοι γεωργοί ≥ 50% της ομάδας στόχου 12% 50
20% ≤ Νέοι & νεοεισερχόμενοι γεωργοί < 50% της ομάδας στόχου 25
Δικαιούχοι Μέτρων/υπο-Μέτρων του ΠΑΑ 4.1, 6.3, 10, 11 ≥ 10% της ομάδας 25
Ωφελούμενοι με εκμετάλλευση που περιλαμβάνει κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας ή προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ [5] ≥ 50% της ομάδας στόχου 25

να τροποποιηθεί σε

Νέοι & νεοεισερχόμενοι γεωργοί >30% της ομάδας στόχου 12% 20
Μέλη Οργανώσεων Παραγωγών >2πλάσιο του ποσοστού οργάνωσης στην Π.Ε. 40
Δικαιούχοι Μέτρων/υπο-Μέτρων του ΠΑΑ 4.1, 6.3, 10, 11 ≥ 20% της ομάδας 20
Ωφελούμενοι με εκμετάλλευση που περιλαμβάνει κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας ≥ 70% ή προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ [5] ≥ 10% της ομάδας στόχου 20
Θεοδωρόπουλος Σάββας Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
1. Ο κάθε Γ.Σ. με μεταπτυχιακό λαμβάνει 2 μόρια. Είναι λοιπόν άδικο ένας Τεχνολόγος Γεωπονίας με μεταπτυχιακό (4+1 έτη σπουδών) να λαμβάνει τα μόρια αυτά ενώ ένας Γεωπόνος Π.Ε. με integrated master (5 έτη σπουδών) να μην τα λαμβάνει.
2. Σε ένα μέτρο με σκοπό την παροχή συμβουλών στους γεωργούς η συμβουλευτική εμπειρία θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Ο έμπειρος γεωπόνος δεν μπορεί να ανταγωνιστεί έναν διδακτορικό γεωπόνο στην σύνταξη μιας διατριβής, ούτε μπορεί να κάνει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Αντίστοιχα ένας μεταπτυχιακός/διδακτορικός γεωπόνος χωρίς εμπειρία δεν μπορεί να παρέχει αποτελεσματικές συμβουλές αφού δεν έχει εργαστεί σε συνθήκες αγρού και δεν έχει συνομιλήσει με αγρότες.
Ο έμπειρος γεωπόνος δεν μπορεί πιθανότατα να αναγνωρίσει το αυγό ενός λεπιδοπτέρου στα ροδάκινα (αχρείαστη πληροφορία στον αγρό) αλλά:
• μπορεί να αναγνωρίσει το αυγό της Βαμβακάδας και πότε αυτό είναι ευαίσθητο στους ψεκασμούς,
• καταλαβαίνει αμέσως αν το πρόβλημα είναι φυτοπαθολογικό (Μονίλια), εντομολογικό (Μύγα της Μεσογείου) ή προήλθε από ελαφριά χαλαζόπτωση,
• εντοπίζει άμεσα και εξ αποστάσεως την ύπαρξη εντομολογικού προβλήματος στο αγροτεμάχιο και το σημείο εισόδου του,
• γνωρίζει τα προβλήματα που εμφανίζει κάθε καλλιεργούμενη ποικιλία,
• γνωρίζει τα λάθη που κάνουν οι αγρότες στην κάλυψη των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης,
• γνωρίζει τα λάθη που κάνουν οι αγρότες στην άρδευση και αποστράγγιση των αγροτεμαχίων τους κ.α.
Προτείνω λοιπόν την μείωση της βαθμολογίας για τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους και την αντίστοιχη αύξηση της μοριοδότησης για την εμπειρία.
3. Τι ορίζεται ως συμβουλευτική/μελετητική εμπειρία; Οι παρακάτω έχουν εμπειρία;
• ο συντάκτης των Σχεδίων Βελτίωσης
• ο συντάκτης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Π.,
• ο Επιβλέπων Γεωπόνος στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση,
• ο Τεχνικός Υπεύθυνος εφαρμογής του GLOBALG.A.P. IFA,
• ο Επιβλέπων του Μέτρου 10.01.08 (Κομφούζιο) και
• ο γεωπόνος που δούλευε σε κατάστημα Γεωργικών Φαρμάκων.

4. Αν μία δομή δραστηριοποιηθεί μόνο στην Π.Ε. που είναι η έδρα της, λαμβάνει τα 18 μόρια ή δεν λαμβάνει τίποτα;
Καραγιάννης Γρηγόριος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σύμφωνα με τα κριτήρια βαθμολόγησης που περιγράφονται γίνεται κατανοητό ότι η πρόσκληση δεν αφορά τους Γεωργούς αλλά ένα φορέα που θα απορροφήσει το ποσό των ............μυρίων (όσα διαθέσουν τέλος πάντων ) και τίποτα περισσότερο. Θα ήταν προτιμότερο να το αναθέσουν απευθείας όπου θέλουν και να μην μπαίνουν σε τέτοιες ενέργειες που μας υποτιμούν. Τα κριτήρια βαθμολόγησης δεν αντέχουν σε κανένα σχολιασμό.
Το μόνο που θα ήθελα είναι εάν μπορεί ένας από εσάς που επέλεξε τα κριτήρια να υπολογίσει (και να μου στείλει ) τη βαθμολογία γραφείου : που δραστηριοποιείται περισσότερα από 10χρόνια, έχει 2συμβούλους με πλέον των 10χρόνων εμπειρία και έναν με 1έτος, λειτουργεί 2γραφεία εντός της ίδιας ΠΕ ( βαθμολογούνται τα γραφεία σε άλλη ΠΕ τι να πούμε) έχει εμπειρία σε συστήματα ποιότητας ( Βιολογικά, global, ISO).
Οι εν δυνάμει πάροχοι, σε ότι αφορά τους ΓΣ, δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα μιας και διαχωρίζονται σε ΠΕ (άρα και ΤΕ), επιπλέον οι ΤΕ (προφανώς) δεν μπορούν να δημιουργήσουν φορέα παροχής συμβουλών, δημιουργώντας θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού.
Γιατί οι σύμβουλοι πρέπει να είναι φορείς με περίπλοκες νομικές οντότητες και διαδικασίες? Μεσιτεία στην συμβουλή? Γιατί να μην παρέχεται η συμβουλή από τους ΓΣ απευθείας στον δικαιούχο με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών?
Ηλίας Στεργιόπουλοσ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η προτεινόμενη Υπουργική Απόφαση συνεχίζει την πολιτική της απαξίωσης των πτυχίων των γεωτεχνικών που εισήγαγε η προηγούμενη ΥΑ για τους συμβούλους, παρά τη ρητή συμπερίληψη της ‘Παροχής συμβουλών εμπειρογνώμονα’ στα εργασιακά δικαιώματα των γεωτεχνικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.2.δ του Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού». Αναρωτιέται κανείς πώς αντιλαμβάνονται οι συντάκτες της ΥΑ το πανεπιστημιακό πτυχίο των γεωτεχνικών, ακόμα και αυτών που έχουν αναγνωριστεί ως μάστερ (προφανώς μόνο ως μισθολογική διαφοροποίηση και όχι ως πραγματική αναβάθμιση) όταν δεν το αναγνωρίζουν ούτε ως αντάξιο μιας αρχικής πιστοποίησης των συμβούλων;
Ποια είναι άραγε η προστιθέμενη αξία στις γνώσεις των γεωτεχνικών από τις, παιγνιώδεις και μερικώς αμφίσημες, ερωτήσεις των αρχικών ‘εξετάσεων’ του ΕΛΓΟ Δήμητρα; Αν όντως θέλουμε αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα έπρεπε να προβλέπονταν συνεχής ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και των κατά τόπους περιφερειακών υπηρεσιών, που παρακολουθούν και ενημερώνονται για τις εξελίξεις στη νομοθεσία της ΕΕ και όχι από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο είναι μεν ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σκοπό έχει όμως να παρέχει Αγροτική Επαγγελματική Εκπαίδευση σε όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν ή/και να απασχοληθούν σε εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα, δηλαδή σε αγρότες και όχι σε γεωτεχνικούς.
Πέραν όμως της παραπάνω θεμελιώδους αντίθεσης με την υφιστάμενη νομοθεσία για τα εργασιακά δικαιώματα των γεωτεχνικών, η προτεινόμενη ΥΑ επαναλαμβάνει το ατόπημα αποκλεισμού βασικών ομάδων των γεωτεχνικών που όχι μόνο de facto αλλά και σε μερικές περιπτώσεις και de jure έχουν επιφορτιστεί με τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους αγρότες.
Ειδικότερα για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει αποδεχτεί, με τον ορισμό του συμβούλου στην οδηγία 128/2009 για την ορθολογική χρήση των φπ, τη δυνατότητα να λειτουργούν ως σύμβουλοι όσοι έχουν ‘αποκτήσει επαρκείς γνώσεις και παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και την ασφαλή χρήση γεωργικών φαρμάκων στα πλαίσια επαγγελματικής ιδιότητας ή εμπορικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ανεξάρτητων ιδιωτικών γραφείων παροχής συμβουλών όσο και των δημόσιων, των εμπορικών αντιπροσώπων και, ανάλογα με την περίπτωση, των παραγωγών και εμπόρων λιανικής πωλήσεως τροφίμων’.
Με δεδομένο μάλιστα ότι η κοινοτική νομοθεσία έχει μεταφερθεί αυτούσια στην εθνική νομοθεσία και προβλέπει:
• Στο άρθρο 14 της οδηγίας, για τα Κράτη Μέλη την υποχρέωση να προωθήσουν την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, μεταξύ άλλων και με την εξασφάλιση ‘πρόσβασης σε υπηρεσίες συμβουλευτικής για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία’, προφανώς από τους συμβούλους που η ίδια η οδηγία ορίζει, η κατάρτιση των οποίων περιλαμβάνει τα αντικείμενα του Παραρτήματος Ι της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης φυσικά, στο σημείο 4 αυτού, της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
• Στο άρθρο 6 της οδηγίας, για τα σημεία πώλησης των φπ την υποχρέωση να παρέχουν στους αγρότες συμβουλές ‘όσον αφορά τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και οδηγίες για την ασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων αυτών σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα’ και πάλι προφανώς από τους συμβούλους που η ίδια η οδηγία ορίζει.
• Στο άρθρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (Α ́32), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α ́8), την νομική πρόβλεψη ο συνταγογράφος των φπ, είτε είναι είτε δεν είναι και υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων διάθεσης αυτών, να καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή τόσο της δραστικής ουσίας όσο και των ενδεδειγμένων και εγκεκριμένων για τη κάθε χρήση φπ.
Είναι οξύμωρο ο υπεύθυνος γεωπόνος να ορίζεται από τον έναν νόμο ως υπεύθυνος για την σωστή διαχείριση των φπ και από την άλλη να μην μπορεί να είναι σύμβουλος του παραγωγού αναιρώντας την τεράστια συμβουλή και εμπειρία των γεωπονικών καταστημάτων, η θέσπιση των οποίων από τη δεκαετία του ’70 αποτελεί αδιάλειπτη και στρατηγική επιλογή του Ελληνικού Κράτους για την ασφαλή χρήση των φπ.
Ποια είναι άραγε η διαφοροποίηση από τα παραπάνω του συμβούλου σύμφωνα με τα οριζόμενα από την προτεινόμενη ΥΑ για το Πακέτο Συμβουλών 3; Αφού και πάλι η αναγωγή γίνεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 128/2009!
Είναι πρόδηλο λοιπόν ότι ο αποκλεισμός, με μια υπουργική απόφαση, από τη δυνατότητα ορισμού ως συμβούλου των ασχολούμενων με την εμπορία των γεωργικών εφοδίων, έρχεται σε αντίθεση με υφιστάμενες νομικές και κανονιστικές προβλέψεις, ενώ το ίδιο ισχύει και:
• για τους γεωτεχνικούς στις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίοι από τις αρμοδιότητές τους έχουν επιφορτιστεί τόσο με αναπτυξιακό/συμβουλευτικό όσο και με ελεγκτικό ρόλο, καθιστώντας πρόδηλη την απουσία ‘σύγκρουσης συμφερόντων’ των δύο ιδιοτήτων για το Ελληνικό Κράτος,
• για τους γεωτεχνικούς που ασχολούνται με το εμπόριο τροφίμων, η περίπτωση των οποίων επίσης ρητά περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό ορισμό του συμβούλου των φ.π.
Επισημαίνουμε, ότι αυτές οι αναφορές σε ασυμβίβαστα δεν υπήρχαν στο κείμενο του σχεδίου της προηγούμενης ΥΑ για τους συμβούλους που είχε δοθεί για δημόσια διαβούλευση, οπότε δεν δόθηκε ποτέ η δυνατότητα εναντίωσης σε αυτή τη πολιτική μεθόδευση των αποκλεισμών.
Κλείνοντας, σκόπιμο είναι να παρουσιαστούν δύο συγκεκριμένα παραδείγματα που καταδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται σε λογική αντίθεση με θεσμοθετημένες αλλά και μελλοντικά επιθυμητές ως βέλτιστες πρακτικές παραγωγής, ειδικότερα:
• αν ισχύσουν οι αποκλεισμοί οι συνεταιρισμοί, είτε ως οντότητες διάθεσης τροφίμων, είτε ως καταστήματα γεωργικών εφοδίων αποκλείονται από τη δυνατότητα να οριστούν ως σύμβουλοι
• η συμβολαιακή γεωργία εξ ορισμού επίσης θα αποκλείεται από τη δυνατότητα να οριστούν ως σύμβουλοι οι γεωτεχνικοί που την επικουρούν, οπότε υπάρχει ανάγκη επανακαθορισμού και των πακέτων συμβουλών 4&6, καθώς η συμβολή των γεωργικών καταστημάτων στην εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας είναι μεγάλη και ως παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί το ποντοπόρο και επιτυχημένο πρόγραμμα του κριθαριού βυνοποιίας για φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή.


http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟΥ 2.1 «ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ)
tasos Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η προτεινόμενη Υπουργική Απόφαση συνεχίζει την πολιτική της απαξίωσης των πτυχίων των γεωτεχνικών που εισήγαγε η προηγούμενη ΥΑ για τους συμβούλους, παρά τη ρητή συμπερίληψη της ‘Παροχής συμβουλών εμπειρογνώμονα’ στα εργασιακά δικαιώματα των γεωτεχνικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.2.δ του Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού». Αναρωτιέται κανείς πώς αντιλαμβάνονται οι συντάκτες της ΥΑ το πανεπιστημιακό πτυχίο των γεωτεχνικών, ακόμα και αυτών που έχουν αναγνωριστεί ως μάστερ (προφανώς μόνο ως μισθολογική διαφοροποίηση και όχι ως πραγματική αναβάθμιση) όταν δεν το αναγνωρίζουν ούτε ως αντάξιο μιας αρχικής πιστοποίησης των συμβούλων;
Ποια είναι άραγε η προστιθέμενη αξία στις γνώσεις των γεωτεχνικών από τις, παιγνιώδεις και μερικώς αμφίσημες, ερωτήσεις των αρχικών ‘εξετάσεων’ του ΕΛΓΟ Δήμητρα; Αν όντως θέλουμε αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα έπρεπε να προβλέπονταν συνεχής ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και των κατά τόπους περιφερειακών υπηρεσιών, που παρακολουθούν και ενημερώνονται για τις εξελίξεις στη νομοθεσία της ΕΕ και όχι από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο είναι μεν ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σκοπό έχει όμως να παρέχει Αγροτική Επαγγελματική Εκπαίδευση σε όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν ή/και να απασχοληθούν σε εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα, δηλαδή σε αγρότες και όχι σε γεωτεχνικούς.
Πέραν όμως της παραπάνω θεμελιώδους αντίθεσης με την υφιστάμενη νομοθεσία για τα εργασιακά δικαιώματα των γεωτεχνικών, η προτεινόμενη ΥΑ επαναλαμβάνει το ατόπημα αποκλεισμού βασικών ομάδων των γεωτεχνικών που όχι μόνο de facto αλλά και σε μερικές περιπτώσεις και de jure έχουν επιφορτιστεί με τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους αγρότες.
Ειδικότερα για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει αποδεχτεί, με τον ορισμό του συμβούλου στην οδηγία 128/2009 για την ορθολογική χρήση των φπ, τη δυνατότητα να λειτουργούν ως σύμβουλοι όσοι έχουν ‘αποκτήσει επαρκείς γνώσεις και παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και την ασφαλή χρήση γεωργικών φαρμάκων στα πλαίσια επαγγελματικής ιδιότητας ή εμπορικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ανεξάρτητων ιδιωτικών γραφείων παροχής συμβουλών όσο και των δημόσιων, των εμπορικών αντιπροσώπων και, ανάλογα με την περίπτωση, των παραγωγών και εμπόρων λιανικής πωλήσεως τροφίμων’.
Με δεδομένο μάλιστα ότι η κοινοτική νομοθεσία έχει μεταφερθεί αυτούσια στην εθνική νομοθεσία και προβλέπει:
• Στο άρθρο 14 της οδηγίας, για τα Κράτη Μέλη την υποχρέωση να προωθήσουν την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, μεταξύ άλλων και με την εξασφάλιση ‘πρόσβασης σε υπηρεσίες συμβουλευτικής για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία’, προφανώς από τους συμβούλους που η ίδια η οδηγία ορίζει, η κατάρτιση των οποίων περιλαμβάνει τα αντικείμενα του Παραρτήματος Ι της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης φυσικά, στο σημείο 4 αυτού, της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
• Στο άρθρο 6 της οδηγίας, για τα σημεία πώλησης των φπ την υποχρέωση να παρέχουν στους αγρότες συμβουλές ‘όσον αφορά τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και οδηγίες για την ασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων αυτών σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα’ και πάλι προφανώς από τους συμβούλους που η ίδια η οδηγία ορίζει.
• Στο άρθρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (Α ́32), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α ́8), την νομική πρόβλεψη ο συνταγογράφος των φπ, είτε είναι είτε δεν είναι και υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων διάθεσης αυτών, να καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή τόσο της δραστικής ουσίας όσο και των ενδεδειγμένων και εγκεκριμένων για τη κάθε χρήση φπ.
Είναι οξύμωρο ο υπεύθυνος γεωπόνος να ορίζεται από τον έναν νόμο ως υπεύθυνος για την σωστή διαχείριση των φπ και από την άλλη να μην μπορεί να είναι σύμβουλος του παραγωγού αναιρώντας την τεράστια συμβουλή και εμπειρία των γεωπονικών καταστημάτων, η θέσπιση των οποίων από τη δεκαετία του ’70 αποτελεί αδιάλειπτη και στρατηγική επιλογή του Ελληνικού Κράτους για την ασφαλή χρήση των φπ.
Ποια είναι άραγε η διαφοροποίηση από τα παραπάνω του συμβούλου σύμφωνα με τα οριζόμενα από την προτεινόμενη ΥΑ για το Πακέτο Συμβουλών 3; Αφού και πάλι η αναγωγή γίνεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 128/2009!
Είναι πρόδηλο λοιπόν ότι ο αποκλεισμός, με μια υπουργική απόφαση, από τη δυνατότητα ορισμού ως συμβούλου των ασχολούμενων με την εμπορία των γεωργικών εφοδίων, έρχεται σε αντίθεση με υφιστάμενες νομικές και κανονιστικές προβλέψεις, ενώ το ίδιο ισχύει και:
• για τους γεωτεχνικούς στις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίοι από τις αρμοδιότητές τους έχουν επιφορτιστεί τόσο με αναπτυξιακό/συμβουλευτικό όσο και με ελεγκτικό ρόλο, καθιστώντας πρόδηλη την απουσία ‘σύγκρουσης συμφερόντων’ των δύο ιδιοτήτων για το Ελληνικό Κράτος,
• για τους γεωτεχνικούς που ασχολούνται με το εμπόριο τροφίμων, η περίπτωση των οποίων επίσης ρητά περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό ορισμό του συμβούλου των φ.π.
Επισημαίνουμε, ότι αυτές οι αναφορές σε ασυμβίβαστα δεν υπήρχαν στο κείμενο του σχεδίου της προηγούμενης ΥΑ για τους συμβούλους που είχε δοθεί για δημόσια διαβούλευση, οπότε δεν δόθηκε ποτέ η δυνατότητα εναντίωσης σε αυτή τη πολιτική μεθόδευση των αποκλεισμών.
Κλείνοντας, σκόπιμο είναι να παρουσιαστούν δύο συγκεκριμένα παραδείγματα που καταδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται σε λογική αντίθεση με θεσμοθετημένες αλλά και μελλοντικά επιθυμητές ως βέλτιστες πρακτικές παραγωγής, ειδικότερα:
• αν ισχύσουν οι αποκλεισμοί οι συνεταιρισμοί, είτε ως οντότητες διάθεσης τροφίμων, είτε ως καταστήματα γεωργικών εφοδίων αποκλείονται από τη δυνατότητα να οριστούν ως σύμβουλοι
• η συμβολαιακή γεωργία εξ ορισμού επίσης θα αποκλείεται από τη δυνατότητα να οριστούν ως σύμβουλοι οι γεωτεχνικοί που την επικουρούν, οπότε υπάρχει ανάγκη επανακαθορισμού και των πακέτων συμβουλών 4&6, καθώς η συμβολή των γεωργικών καταστημάτων στην εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας είναι μεγάλη και ως παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί το ποντοπόρο και επιτυχημένο πρόγραμμα του κριθαριού βυνοποιίας για φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή.
  • Σελίδα :
  • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.