ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. Καθορισμος πλαισιου εφαρμογης υπο-Μετρου 2.1 «Χρηση συμβουλευτικων υπηρεσιων στο γεωργικο τομεα» του Προγραμματος Αγροτικης Αναπτυξης της Ελλαδας 2014-2020 (ΠΑΑ)
  3. Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021
  4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 5

Αρμόδιες αρχές

  1. Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για τη διαχείριση και υλοποίηση του ΠΑΑ, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (εφεξής ΕΥΔ ΠΑΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 62 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265), όπως κάθε φορά ισχύει.
  2. Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (εφεξής ΕΦΔ) για το υπο-Μέτρο 2.1 του ΠΑΑ είναι η Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (εφεξής Μονάδα ΠΓΣ της ΕΥΕ ΠΑΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της κυα 24944/20.9.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3066), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση και έλεγχο των δαπανών είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (εφεξής ΟΠΕΚΕΠΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 62 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265), όπως κάθε φορά ισχύει.
  4. Αρμόδια αρχή για την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του ΣΠΣΓΕ είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης & Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), σύμφωνα με το άρθρο 5 της υα 163/13692/25.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 267 και 590), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  5. Αρμόδιος φορέας επιμόρφωσης, πιστοποίησης και ελέγχου των ΓΣ και των ΦΠΓΣ και τήρησης των αντίστοιχων Μητρώων είναι ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ (εφεξής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 της υα 163/13692/25.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 267 και 590), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.