ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
  3. Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022
  4.  Εγγραφή μέσω email

15. Τελικές διατάξεις

α) Μετά από εισήγηση του ΦΥ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών
Σχέσεων καθορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης. Με ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται λεπτομερώς και οι διαδικασίες ελέγχου της αίτησης πληρωμής και της καταβολής της ενίσχυσης.
β) Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρο
Παράρτημα Ι: Λίστα δικαιολογητικών
Παράρτημα ΙΙ: Πρότυπο Οικονομοτεχνικής
Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα Υπεύθυνης
Παράρτημα IV: Αίτηση χρηματοδότησης
Παράρτημα V: Λίστα δικαιολογητικών
Παράρτημα VI: Εξόφληση δαπανών
Παράρτημα VΙΙ: Πίνακας Κυρώσεων
Παράρτημα VIII: Επιλέξιμες δραστηριότητες
Παράρτημα IX: Οδηγία 2021/C 58/01Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.