ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. Καθορισμος πλαισιου εφαρμογης υπο-Μετρου 2.1 «Χρηση συμβουλευτικων υπηρεσιων στο γεωργικο τομεα» του Προγραμματος Αγροτικης Αναπτυξης της Ελλαδας 2014-2020 (ΠΑΑ)
  3. Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021
  4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

  1. Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 καθιερώνεται Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις για τη διαχείριση των εκτάσεων και τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ενισχύεται η παροχή των γεωργικών συμβουλών. Με την αριθ. 163/13692/25.1.2018 υα (ΦΕΚ Β΄ 267 και 590), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θεσπίζεται το Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα και οι απαιτήσεις εφαρμογής του. Οι αρμόδιες αρχές, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία πιστοποίησης, οι υποχρεώσεις των Γεωργικών Συμβούλων και Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών και άλλες διατάξεις που ορίστηκαν με την εν λόγω υα ισχύουν και κατά την εφαρμογή του υπο-Μέτρου 2.1.
  2. Το υπο-Μέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα» εφαρμόζεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια παρέχοντας στήριξη σε Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών του άρθρου 7 σε γεωργούς. Η πρόσβαση των γεωργών στις συμβουλές γίνεται σε εθελοντική βάση.


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.